Officiële spelling Nederlandse Taalunie

nk (afbreking)

Vraag

Hoe breek je het woord danken af: dank-en of dan-ken?

Antwoord

Correct is dan-ken. Bij de combinatie nk wordt afgebroken tussen de twee medeklinkers n en k.

Toelichting

In het Nederlands breken we in principe af tussen twee medeklinkertekens. Voorbeelden: kan-toor, wor-den, let-ten, fran-je.

Ook als de lettercombinatie nk of nc de combinatie van de klanken [ng] en [k] voorstelt, wordt voor een volgende klinker gesplitst tussen n en k of c. Voorbeelden: ban-ken, dan-ken, slan-ke, drin-ken, kren-king, konin-kje, fran-co, on-coloog.

Als nk of nc gevolgd wordt door een of meer medeklinkers, wordt na nk of nc gesplitst. Voorbeelden: pink-ster, func-tie, konink-lijk.

Zie ook

Woorden afbreken (Leidraad 18)

ch (afbreking)
ng (afbreking)
sh (afbreking)
sj (afbreking)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Technische Handleiding (2009), p. 156; Woordenlijst (2015)