Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Navorser / onderzoeker

Vraag

Is navorser correct?

Antwoord

Nee, navorser komt af en toe voor in België, maar is geen standaardtaal. In de standaardtaal spreekt men van een (wetenschappelijk) onderzoeker.

Toelichting

Iemand die wetenschappelijk onderzoek verricht, heet in de standaardtaal een (wetenschappelijk) onderzoeker.

(1) Hij droomde ervan om wetenschappelijk onderzoeker te worden aan een gerenommeerde universiteit.

(2) Ze had geen vertrouwen in de onderzoekers van dat laboratorium.

In België komt in deze context af en toe ook navorser voor. Dat woord is weinig gebruikelijk, en doet nogal ambtelijk aan. Het is geen standaardtaal.

(3) Achtereenvolgens was hij navorser, docent en gewoon hoogleraar aan universiteit van Leuven. (in België, geen standaardtaal)

(4) Hij is navorser literatuurwetenschappen aan de Gentse universiteit en redacteur van een literair tijdschrift. (in België, geen standaardtaal)

Bijzonderheid

In België kwam vroeger als officiële functiebenaming bevoegdverklaard navorser (bij een fonds voor wetenschappelijk onderzoek) voor. Die functiebenaming is in onbruik geraakt.

Zie ook

Labo / lab

Naslagwerken

 

navorser

onderzoeker

Grote Van Dale (2005) 2 (Belg.N., ambt.t.) wetenschappelijk onderzoeker

1 iem. die iets onderzoekt, m.n. iem. die zich bezighoudt met wetenschappelijke vraagstukken (...) syn. explorator
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg.) wetenschappelijk onderzoeker

1 iem. die iets wetenschappelijk onderzoekt (…) syn. navorser

Verschueren (1996)

Verh. onderzoeker, inz. in Belg. wetenschappelijk onderzoeker

iemand die iets onderzoekt, inz. wetenschappelijk -, iemand die wetenschappelijk speurwerk of research verricht

Koenen (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

iem die iets, m.n. wetenschappelijke vraagstukken, onderzoekt

Kramers (2000)

2 in België wetenschappelijk onderzoeker

iem. die onderzoekt

Correct Taalgebruik (2006), p. 166

Iemand die wetenschappelijk onderzoek verricht, wordt meestal een onderzoeker genoemd. Hij verricht onderzoek, voert onderzoekingen uit.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 177

[wordt afgekeurd] (wetenschappelijk) onderzoeker, wetenschappelijk (mede)werker

-

Taalwijzer (1998), p. 367, 236

-

is de gebruikelijke benaming voor wie zich bezighoudt met wetenschappelijke vraagstukken; ook wetenschappelijk onderzoeker komt voor (vgl. *vorser)

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

(wetenschappelijk) onderzoeker

-