Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Methodes / methoden

Vraag

Wat is het correcte meervoud van methode: methodes of methoden?

Antwoord

Beide meervouden zijn correct.

Toelichting

Woorden zoals methode, die eindigen op een toonloze -e, hebben meestal zowel een meervoud op -n als op -s. Voorbeelden: methoden - methodes, groenten - groentes, gemeenten - gemeentes, gewoonten - gewoontes, seconden - secondes, ziekten - ziektes, vitaminen - vitamines, keuzen - keuzes, laden - lades, weiden - weides, geboorten - geboortes, gedachten - gedachtes. Het verschilt per woord welke meervoudsvorm het gebruikelijkst is.

De meervouden op -s waren oorspronkelijk typisch voor gesproken taal, maar ze zijn in geschreven taal ook heel gebruikelijk geworden. Bij sommige woorden is zelfs het meervoud op -s het meest gangbaar in zowel gesproken als geschreven taal (bijvoorbeeld: keuzes, volgordes, anekdotes).

In sommige gevallen is er een verschil tussen België en Nederland: in België is het meervoud methodes bijvoorbeeld gangbaarder dan methoden; in Nederland is het net omgekeerd.

Zie ook

Directeurs / directeuren
Leraars / leraren
Officiers / officieren
Professors / professoren
Strippen / strips
Testen / tests

Naslagwerken

ANS (1997), p. 173 of online via de E-ANS, p. 182 of online; Grote Van Dale (2005); Woordenlijst (2015); Schrijfwijzer (2012), p. 270; Vraagbaak Nederlands (2011), p. 75; Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)