Methodes / methoden

Methodes / methoden

Vraag

Wat is het correcte meervoud van methode: methodes of methoden?

Antwoord

Beide meervouden zijn correct.

Toelichting

Woorden zoals methode, die eindigen op een toonloze -e, hebben meestal zowel een meervoud op -n als op -s. Voorbeelden: methodenmethodes, groenten – groentes, gemeenten – gemeentes, gewoonten – gewoontes, seconden – secondes, ziekten – ziektes, vitaminen – vitamines, keuzen – keuzes, laden – lades, weiden – weides, geboorten – geboortes, gedachten – gedachtes. Het verschilt per woord welke meervoudsvorm het gebruikelijkst is.

De meervouden op -s waren oorspronkelijk typisch voor gesproken taal, maar ze zijn in geschreven taal ook heel gebruikelijk geworden. Bij sommige woorden is zelfs het meervoud op -s het meest gangbaar in zowel gesproken als geschreven taal (bijvoorbeeld: keuzes, volgordes, anekdotes).

In sommige gevallen is er een verschil tussen België en Nederland: in België is het meervoud methodes bijvoorbeeld gangbaarder dan methoden; in Nederland is het net omgekeerd.

Zie ook

Directeurs / directeuren
Leraars / leraren
Officiers / officieren
Professors / professoren
Strippen / strips
Testen / tests

Naslagwerken

ANS (1997), p. 173 of online via de E-ANS online via de E-ANS, p. 182 of online online; Grote Van Dale (2005); Woordenlijst (2015); Schrijfwijzer (2012), p. 270; Vraagbaak Nederlands (2011), p. 75; Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

correctheid en betekenis,meervoudsvormen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica,spelling


tao_adv (C)
542
j
correctheid,grammatica,meervoud,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud
01 January 2004
16 August 2018