Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Lezing geven van / voorlezing doen van

Vraag

Is de uitdrukking lezing geven van iets correct?

Antwoord

Nee, lezing geven van iets wordt vrijwel uitsluitend in België gebruikt en is beperkt tot officieel en ambtelijk taalgebruik. Standaardtaal is voorlezing doen van iets of gewoon iets voorlezen.

Toelichting

Lezing geven van iets wordt in officieel, ambtelijk taalgebruik in België gebruikt, maar het is geen standaardtaal.

(1) "Indien de uitslag gunstig is, verklaart de rector of zijn vertegenwoordiger dat aan alle eisen van de doctoraatsopleiding voldaan is. Hij geeft lezing van het diploma en verleent de promovendus de titel van Doctor in de Lichamelijke opvoeding of Doctor in de Motorische revalidatie en kinesitherapie." (in België, geen standaardtaal) (Uit het doctoraatsreglement van de faculteit LOK van de KULeuven)

In de standaardtaal is voorlezing doen van een brief, een jaarverslag, een proces-verbaal gangbaar. Deze wending behoort tot een heel formeel register. In informelere situaties is het gewonere voorlezen gepaster.

(2) Wanneer een gedagvaarde getuige niet verschijnt of wanneer een getuige overleden is, kan de voorzitter voorlezing doen van diens onder eed afgelegde verklaringen. (formeel)

(3) De halve stad was aanwezig toen de rechter zijn vonnis voorlas.

Naslagwerken

 

lezing geven (van)

voorlezing doen (van)

Grote Van Dale (2005) [bij lezing] 1 (...) (Belg.N., niet alg.) lezing van [leenvertaling van Fr. lecture de], het formeel voorlezing doen, het voorlezen (bv. van een vonnis door een rechter)

[bij het woord voorlezing] voorlezing doen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij lezing] een lezing3 geven/houden/ over iets

-

Correct Taalgebruik (2006), p. 143

[wordt afgekeurd] Een brief, een jaarverslag, een proces-verbaal wordt voorgelezen. Ook voorlezing doen is correct, maar minder gangbaar.

-

 

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 155

[bij lezing, wordt afgekeurd] - doen, geven van iets (b.v. van een vonnis), iets voorlezen

-

Taalwijzer (1998), p. 363

[bij voorlezen, wordt afgekeurd] niet: lezing of voorlezing geven van; vgl. Fr. donner lecture de

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij lezing] lezing geven van, voorlezen

-