Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Jong gehuwd stel / jonggehuwd stel

Vraag

Wat is de correcte spelling: jong gehuwd stel of jonggehuwd stel?

Antwoord

De correcte spelling is: jonggehuwd stel.

Toelichting

Combinaties van jong + een deelwoord schrijven we aan elkaar als ze als bijvoeglijk naamwoord gebruikt worden. We beschouwen ze dan als samenstellingen. We horen maar één hoofdklemtoon: jonggehuwd koppel, jonggestorven artiest. Hetzelfde geldt voor combinaties met dicht(bij), goed, nieuw, oud, pas, slecht en ver(af), bijvoorbeeld: dichtbegroeide muren, dichtbijgelegen snelweg, nieuwbenoemde leraar, pasgetrouwd koppel, ververwijderd doel en verafgelegen huis.

(1) De jonggestorven artiest wordt overal vereerd.

(2) De beurs is gericht op jonggehuwde stellen.

(3) Stefaan woont in een goedgelegen wijk.

Als zulke combinaties worden gebruikt als naamwoordelijk deel van het gezegde, worden de twee woorden doorgaans niet aaneengeschreven. Ze vormen dan geen samenstelling. In dat geval horen we een klemtoon op beide woorden.

(4) Heath Ledger is helaas jong gestorven.

(5) Tamara en Alex zijn jong gehuwd.

(6) Onze wijk is goed gelegen.

Zelfstandige naamwoorden die we van de bovenstaande bijvoeglijke naamwoorden kunnen afleiden, schrijven we aan elkaar: jonggehuwde(n), pasgetrouwde(n), slechtziende(n), pasgeborene(n), oudgediende(n).

Bijzonderheid

Ook de bijvoeglijke naamwoorden jonggehandicapt en jongvolwassen schrijven we in één woord. Het gaat om samenstellingen van jong + een bijvoeglijk naamwoord. De afgeleide zelfstandig naamwoorden zijn jonggehandicapte(n) en jongvolwassene(n). Vergelijk ook: goedgehumeurd, slechtgezind, slechtgemanierd.

Zie ook

Woordgroep of samenstelling? (Leidraad 6.8)

Direct betrokkene / directbetrokkene
Directleidinggevende / direct leidinggevende
Levendgeboren / levend geboren
Rekeninghoudend / rekening houdend
Thuis wonende ouderen / thuiswonende ouderen
Veelbelovend (trappen van vergelijking)
Veel gebruikt / veelgebruikt
Veelgehoord (trappen van vergelijking)

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)