Officiële spelling Nederlandse Taalunie

J.l. / jl.

Vraag

Waar zet je punten in afkortingen als j.l. / jl. of as. / a.s.?

Antwoord

Hoewel het in beide gevallen om de afkorting van één woord gaat, krijgt jl. (jongstleden) één punt en a.s. (aanstaande) twee. De schrijfwijze van dergelijke afkortingen is dus niet helemaal consequent.

Toelichting

De algemene regel is: schrijf een punt aan het eind van een afgekort woord. De meeste ingeburgerde afkortingen volgen die regel.

bijv., bv.

bijvoorbeeld

ca.

circa

cf.

confer (Latijn: 'vergelijk')

jl.

jongstleden

ll.

laatstleden

nl.

namelijk

nr.

nummer

Er zijn echter ook afkortingen van één woord waarin een tweede punt wordt gezet.

a.s. aanstaande
e.k.

eerstkomend

z.o.z. zie ommezijde
Anders dan bij a.s. en het deel o.z. van z.o.z. is de tweede punt bij e.k. verklaarbaar: het ging oorspronkelijk om twee woorden (eerst komend) die nu aaneengeschreven worden.

Bijzonderheid

Let op: het verschillende gebruik van punten wijst op betekenisverschil bij ca. (circa), ca (centiare) en c.a. (cum annexis, 'met bijlagen').

Zie ook

Afkortingen (Leidraad 17.1)
Afkortingen: gebruik (algemeen)

Ad. / ad
Cm. / cm, kg. / kg
Dr, ir, mr / dr., ir., mr.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Woordenlijst (2015)