Officiële spelling Nederlandse Taalunie

In tact / intact

Vraag

Moet intact aan elkaar worden geschreven, of kan het ook los?

Antwoord

Intact ('compleet', 'onbeschadigd') is één woord en wordt dan ook aaneengeschreven.

Toelichting

Het woord intact is in zijn geheel aan het Frans ontleend en niet gevormd als samensmelting van het voorzetsel in en het zelfstandig naamwoord tact. Het woord tact ('geschiktheid om met anderen om te gaan', 'fijn gevoel van kiesheid'), dat ook aan het Frans is ontleend, wordt doorgaans gecombineerd met het voorzetsel met (hij heeft het met tact en beleid opgelost).

Zie ook

Los, aaneen of met een koppelteken? (Leidraad 6)

Ad random / at random
Te kort / tekort, te veel / teveel, te goed / tegoed
Ten slotte / tenslotte, ten minste / tenminste, ten einde / teneinde

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)