Officiële spelling Nederlandse Taalunie

In (het) dubbel / in tweevoud

Vraag

Is in (het) dubbel correct?

Antwoord

Nee, in (het) dubbel wordt weleens gebruikt in België, maar het is er geen standaardtaal. Standaardtaal is wel in tweevoud.

Toelichting

Als van een document twee exemplaren worden gemaakt, wordt in de standaardtaal gezegd dat het in tweevoud of in twee exemplaren is opgesteld. Minder gebruikelijk, maar ook standaardtaal, is in duplo.

(1) Het contract werd in tweevoud opgesteld.

(2) De notaris beloofde om het document in twee exemplaren op te sturen.

(3) U zult het document in duplo toegestuurd krijgen met de vraag om beide exemplaren ondertekend terug te sturen.

In België wordt in deze betekenis ook weleens in (het) dubbel gebruikt. De uitdrukking is er geen standaardtaal.

(4) Je moet al die documenten in het dubbel hebben, want er kan altijd iets mis gaan. (in België, geen standaardtaal)

(5) De akten van de burgerlijke stand worden in iedere gemeente ingeschreven in een of meer in dubbel gehouden registers (Burgerlijk Wetboek Art. 40). (in België, geen standaardtaal)

Bijzonderheid

Worden beide exemplaren van een document met een schrijfmachine gemaakt, dan gaat het om een origineel en een doorslag. Het tweede exemplaar wordt in de standaardtaal niet het dubbel, maar de doorslag, de kopie, het afschrift of het duplicaat genoemd.

Zie ook

Dubbelen / doubleren / overdoen / blijven zitten
Wegens dubbel gebruik

Naslagwerken

in (het) dubbel in duplo in tweevoud
Grote Van Dale (2005) 1 (alg.Belg.N.) in het dubbel [leenvertaling van Fr. en double], in tweevoud

in twee gelijke exemplaren, in tweevoud [bij tweevoud, 1] in tweevoud, in twee exemplaren, syn. in duplo
Van Dale Hedendaags Nederlands (2002)

-

1 dubbel

2 (…) in tweevoud dubbel

Verschueren (1996)

-

dubbel, in twee exemplaren

1. (…) in -, in twee exemplaren

Koenen (2006)

-

in tweevoud

-

Kramers (2000)

[bij dubbel] II (…) 5 (…) ZN (van brieven e.d.) doorslag, kopie; afschrift, duplicaat; in ~ hebben in tweevoud, in duplo

[bij duplo] in ~ (…) in tweevoud

[bij tweevoud] 1 (…) in ~ in twee exemplaren

Correct Taalgebruik (2001), p. 68

[wordt afgekeurd] 'In dubbel' is geen correct Nederlands. Als van een document twee exemplaren worden opgemaakt, zeggen we dat het in tweevoud of in duplo is opgesteld. Ook in twee exemplaren is correct.

-

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 72

[bij dubbel, wordt afgekeurd] iets in (het) dubbel hebben, iets - hebben (…) een akte in -, in duplo, in tweevoud; het – van een akte, afschrift, doorslag, kopie; in drie- exemplaar, in drievoud, in drie exemplaren; - gebruik, overbodige herhaling, doublure, overlappingen, duplicering, overbodig; wegens – gebruik, (wegens) overcompleet;

-

-

Taalwijzer (1998), p. 112

[bij dubbel, wordt afgekeurd] iets in (het) – hebben, iets – hebben; (…) ook tweemaal, in duplo, in tweevoud, in twee exemplaren zijn gangbaar (een filatelist spreekt van zijn doubletten of dubbelen).

-

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij dubbel] in (het) dubbel, in tweevoud, dubbel

-

-