In het begin van dit jaar / begin dit jaar

In het begin van dit jaar / begin dit jaar

Vraag

Wat is correct: In het begin van dit jaar zijn we met vakantie geweest of Begin dit jaar zijn we met vakantie geweest?

Antwoord

Zowel in het begin van dit jaar als begin dit jaar is correct.

Toelichting

Begin en eind (of einde) kunnen worden gebruikt in bepalingen van tijd die met een voorzetsel beginnen en waarin begin of eind(e) vergezeld gaat van een bepaald lidwoord. Voorbeelden: in het begin van de winter, aan het begin van deze week, aan het eind van de dag, tegen het einde van de negentiende eeuw, aan het einde van deze maand.

(1a) In het begin van de zomer werd Duitsland wereldkampioen.

(2a) Het ziet ernaar uit dat er aan het begin van volgende week een regenzone over ons land zal trekken.

(3a) Het impressionisme bracht tegen het eind van de negentiende eeuw een ware omwenteling teweeg in de klassieke schilderkunst.

In veel gevallen kunnen begin en eind ook zonder voorzetsel en lidwoord worden gecombineerd met het zelfstandig naamwoord dat een tijdspanne aanduidt. De tijdsaanduiding wordt dan vaak voorafgegaan door een aanwijzend voornaamwoord (bijvoorbeeld deze). Voorbeelden: begin deze winter, begin deze week, begin dat jaar, begin januari, eind deze maand, eind jaren zestig enzovoort.

(1b) Begin deze zomer werd Duitsland wereldkampioen.

(2b) Het ziet ernaar uit dat er begin volgende week een regenzone over ons land zal trekken.

(3b) Het impressionisme bracht eind negentiende eeuw een ware omwenteling teweeg in de klassieke schilderkunst.

In het hedendaagse Nederlands is de combinatie van begin of eind en een tijdsaanduiding zonder voorzetsels vaak gebruikelijker dan de corresponderende voorzetselbepaling.

Zie ook

Begin de jaren zeventig / begin jaren zeventig
Datum zonder voorzetsel
Op / aan het einde van (de maand)
Terug / geleden (zes jaar -)
Voor / tot voor (- tien jaar)

Naslagwerken

Taalwijzer (2000), p. 56; Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

correctheid en betekenis,het juiste voorzetsel,woordgebruiktao_adv (C)
415
j
correctheid,grammatica,tijdsaanduidingen,voorzetsel,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:tijdsaanduidingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voorzetsel
01 January 2004
12 December 2017