Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Hypothekeren (de toekomst -) / een hypotheek leggen op de toekomst

Vraag

Is de toekomst hypothekeren correct?

Antwoord

Ja, verbindingen als de toekomst hypothekeren en de campagne hypothekeren zijn standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn een hypotheek leggen op de toekomst/op de campagne of een bedreiging (of hinderpaal) vormen voor de toekomst/voor de campagne.

Toelichting

Hypothekeren is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis 'als hypotheek of onderpand stellen'.

(1) Om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, moest hij zijn huis hypothekeren.

De verbindingen de toekomst hypothekeren en de campagne hypothekeren om aan te geven dat iets een belasting vormt voor de toekomst of de campagne zijn standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in dit geval een hypotheek leggen op de toekomst, een bedreiging/hinderpaal vormen voor de toekomst.

(2) Zijn grote mond kan de toekomst van het bedrijf hypothekeren. [standaardtaal in België]

(3) Een slechte uitslag in de voorronde van de verkiezingen kan de hele campagne hypothekeren. [standaardtaal in België]

(4) Het beleid van die man legt een hypotheek op de toekomst.

(5) Het niet respecteren van de Kyotonorm vormt een bedreiging voor de toekomst.

Naslagwerken

hypothekeren
Grote Van Dale (2005) 2 (alg.Belg.N.) de realisering of het voortbestaan van iets bemoeilijken of in gevaar brengen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

2 (Belg.) de realisering of het voortbestaan van iets bemoeilijken of in gevaar brengen

Correct Taalgebruik (2006), p. 113

'Hypothekeren' is niet gangbaar in het algemeen, niet-financieel taalgebruik om aan te geven dat iets een belasting, een bedreiging of hinderpaal vormt voor de toekomst, dat iets de kans op een gunstige afloop vermindert.

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 121

[wordt afgekeurd] 2) (fig.) een (zware, serieuze …) hypotheek leggen op, op het spel zetten

Taalwijzer (1998), p. 162

-

[hypotheek: De wending: een hypotheek (leggen) op, in de betekenis van een drukkende last, een gevaar betekenen (op grond van vroegere gebeurtenissen of bestaande regelingen) is heel gewoon, maar staat (nog) niet in Van Dale, Koenen 2, GWHN en Verschueren. Koenen neemt ze wel op.]

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

in België ook: in gevaar brengen, bedreigen