Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Hen / hun (dat maakt - niet uit)

Vraag

Wat is correct: Dat maakt hen niet uit of Dat maakt hun niet uit?

Antwoord

Volgens de strikte regel is correct: Dat maakt hun niet uit. Hun is namelijk een belanghebbend voorwerp bij het werkwoord uitmaken.

Toelichting

De traditionele schoolregel maakt voor het gebruik van hen en hun een onderscheid naargelang van de zinsdeelfunctie: hen als het een lijdend voorwerp betreft en na een voorzetsel, hun in andere gevallen. Uitmaken ('te betekenen hebben, als waarde hebben') is een werkwoord dat een belanghebbend voorwerp bij zich krijgt (voor hen in Het maakt voor hen niet uit). Is het belanghebbend voorwerp een persoonlijk voornaamwoord zonder voorzetsel, dan is de vorm volgens de regel dus hun.

Zie ook

Hen / hun (algemeen)

Hen / hun (de laatste maanden zijn - de vreselijkste dingen overkomen)
Hun / hen (het interesseert -)
Hen / hun (het ontgaat -)
Hen / hun (het verbaast -)
Hen / hun (ik heb - gemaild)
Hen / hun (ik heb - op de vingers getikt)
Hen / hun (we zijn - verregaand tegemoetgekomen)
Hen, hun / ze (verwijzing naar personen)

Naslagwerken

ANS (1997), pp. 247-248 of online via de E-ANS; Correct Taalgebruik (1997), p. 85; Handboek Verzorgd Nederlands (1996), p. 211; Schrijfwijzer (1995), pp. 122-123; Taalboek Nederlands (1997) , pp. 162-163; Taalwijzer (1989), pp. 170-171.