Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Geraadzaam / raadzaam

Vraag

Is geraadzaam correct?

Antwoord

Nee, geraadzaam komt weleens in België voor, maar het is geen standaardtaal. Standaardtaal is raadzaam.

Toelichting

Om uit te drukken dat iets aan te raden of aan te bevelen is, gebruikt men in de standaardtaal onder meer de bijvoeglijke naamwoorden raadzaam of geraden.

(1) De professor herhaalde dat het raadzaam is om je les goed voor te bereiden wanneer je de eerste keer voor de klas staat.

(2) We achten het niet geraden ons daar nog langer tegen te verzetten.

(3) Het is u geraden om eerst het boek te lezen, voor u er een uitspraak over doet, mijnheer De Vries.

In België komt soms ook geraadzaam voor. Dat woord is wellicht ontstaan als een contaminatie van raadzaam en (het is) geraden. Het woord is echter ook in België geen standaardtaal.

(4) Kredietmakelaars vinden het natuurlijk geraadzaam dat mensen hun schulden proberen af te betalen. (in België, geen standaardtaal)

(5) Door de duur van de recessie achtte de raad van bestuur het geraadzaam een aantal waardeverminderingen te boeken. (in België, geen standaardtaal)

Zie ook

Aangewezen / raadzaam
Doorwinterd / doorgewinterd

Naslagwerken

geraadzaam raadzaam
Grote Van Dale (2005) (Belg.N., w.g.) zie raadzaam

2 aanbevelenswaardig, wenselijk, nuttig

Van Dale Hedendaags Nederlands (2002)

1 (Belg., niet alg.) raadzaam

1 aan te raden (…) syn. aanbevelenswaardig, aangewezen, geraadzaam

Verschueren (1996)

Z.N. raadzaam

aan te raden, geraden, heilzaam, nuttig

Koenen (1999)

-

verstandig, aanbevelenswaardig

Kramers (2000)

ZN raadzaam, geraden, gunstig, gewenst

geraden, dienstig

Correct Taalgebruik (2006), p. 91

[wordt afgekeurd] 'Geraadzaam' is een contaminatie van raadzaam en (het is) geraden. Correcte vormen: raadzaam, wenselijk, geraden, gewenst.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 97

[wordt afgekeurd] raadzaam, geraden, wenselijk, gewenst

-

Taalwijzer (1998), p. 275

-

is correct, syn. *wenselijk

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

raadzaam, geraden

-