Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Functie zijn van / afhankelijk zijn van

Vraag

Is functie zijn van in de betekenis van 'afhangen van' correct?

Antwoord

Nee, functie zijn van is geen standaardtaal. Standaardtaal zijn onder meer afhankelijk zijn van, afhangen van en in verhouding staan tot.

Toelichting

De uitdrukking functie zijn van komt soms voor in (Belgische) ambtelijke teksten en in wetenschappelijk taalgebruik, maar is geen standaardtaal.

(1) De levensverwachting is functie van de gezondheidszorg. (geen standaardtaal)

(2) Een eventuele loonsverhoging zal functie zijn van de bedrijfsresultaten. (geen standaardtaal)

De uitdrukking is niet algemeen verspreid en is niet voor iedereen begrijpelijk. In de standaardtaal kan de betekenis weergegeven worden door afhangen van, afhankelijk zijn van, in verhouding staan tot. Soms kunnen naargelang van de context nog andere wendingen worden gebruikt.

(3) Na de overgangsfase zullen de middelen van de gewesten gelijke tred houden met de inflatie en het bnp.

(4) De reactie van de regering zal worden bepaald door de standpunten die de sociale partners zullen innemen.

(5) Het programma is afgestemd op het kennisniveau van de doelgroep.

(6) Onze actie is gericht op de behoeften die bij de jongeren bestaan.

Zie ook

Functies / functie (de - van leerkracht)
In functie van

Naslagwerken

 

functie zijn van

afhangen van

Grote Van Dale (2005)

-

[bij afhangen] 2 (…) van iets afhangen, van iets afhankelijk zijn: van het weer, van de omstandigheden afhangen; van iem. afhangen, op hem aangewezen zijn, zodat men in zijn doen en laten niet vrij is

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

1 (van zaken) afhankelijk zijn van

Verschueren (1996)

-

2. (…) b. bepaald worden door

Koenen (1999)

-

[bij afhangen] ~ van afhankelijk maken van

Kramers (2000)

-

[bij afhangen] 1 ~ van bepaald, beslist worden door; afhankelijk zijn van

Correct Taalgebruik (2001), p. 81

[wordt afgekeurd] Functie zijn van betekent: afhangen van, afhankelijk zijn van, in verhouding staan tot. Soms kan een andere passende wending worden gebruikt. (…)

-

Woordenboek correct taalgebruik (1996), p. 95

[bij functie, wordt afgekeurd] - zijn van, in verhouding zijn, staan tot, afhankelijk zijn van

-