Functie zijn van / afhankelijk zijn van

Functie zijn van / afhankelijk zijn van

Vraag

Is functie zijn van in de betekenis van ‘afhangen van’ correct?

Antwoord

Nee, functie zijn van is geen standaardtaal. Standaardtaal zijn onder meer afhankelijk zijn van, afhangen van en in verhouding staan tot.

Toelichting

De uitdrukking functie zijn van komt soms voor in (Belgische) ambtelijke teksten en in wetenschappelijk taalgebruik, maar is geen standaardtaal.

(1) De levensverwachting is functie van de gezondheidszorg. (geen standaardtaal)

(2) Een eventuele loonsverhoging zal functie zijn van de bedrijfsresultaten. (geen standaardtaal)

De uitdrukking is niet algemeen verspreid en is niet voor iedereen begrijpelijk. In de standaardtaal kan de betekenis weergegeven worden door afhangen van, afhankelijk zijn van, in verhouding staan tot. Soms kunnen naargelang van de context nog andere wendingen worden gebruikt.

(3) Na de overgangsfase zullen de middelen van de gewesten gelijke tred houden met de inflatie en het bnp.

(4) De reactie van de regering zal worden bepaald door de standpunten die de sociale partners zullen innemen.

(5) Het programma is afgestemd op het kennisniveau van de doelgroep.

(6) Onze actie is gericht op de behoeften die bij de jongeren bestaan.

Zie ook

Functies / functie (de – van leerkracht)
In functie van

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (1999); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2001), p. 81; Woordenboek correct taalgebruik (1996), p. 95

correctheid en betekenis,woordgebruiktao_adv (C)
297
j
correctheid,uitdrukkingen,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid
01 January 2004
10 January 2019