Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Extralegaal

Vraag

Is het bijvoeglijk naamwoord extralegaal correct?

Antwoord

Ja, extralegaal is standaardtaal in België en wordt vooral frequent gebruikt in de verbinding extralegale voordelen. Afhankelijk van de context spreekt men in de standaardtaal in het hele taalgebied van secundair, aanvullend ofwel bovenwettelijk.

Toelichting

In de standaardtaal is in het hele taalgebied met betrekking tot extra, niet bij wet voorgeschreven voordelen waarop werknemers aanspraak kunnen maken, de term secundaire arbeidsvoorwaarden gangbaar, ofwel aanvullende voordelen en in een specifiekere betekenis aanvullende pensioenregeling.

(1) De nieuwe overeenkomst houdt onder meer in dat de werknemers aanspraak kunnen blijven maken op de werkgarantie, de aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en het riante ambtenarenpensioen.

(2) Het loon van een topmanager bestaat traditioneel uit vier elementen: het vaste basissalaris, een bonus, opties of aandelen en een aantal aanvullende voordelen zoals pensioenvoorziening en een bedrijfswagen.

In de standaardtaal in België wordt extralegaal frequent gebruikt in de verbinding extralegale voordelen. Los van die verbinding komt extralegaal veel minder vaak voor.

(3) Het personeel van die onderneming kan rekenen op heel wat extralegale voordelen. [standaardtaal in België]

(4) In Vlaanderen bestaat er een politieke meerderheid om de vorming van een extralegaal pensioen te bevorderen en het wettelijk pensioen te laten evolueren naar een basispensioen. [standaardtaal in België]

Bijzonderheid

Een met extralegaal vergelijkbare samenstelling is extrawettelijk. Dat bijvoeglijk naamwoord wordt in België weleens gebruikt, maar het is er geen standaardtaal. Gangbaar in de standaardtaal is bovenwettelijk, met de betekenis 'boven hetgeen bij wet is voorgeschreven'.

Zie ook

Bijkomend / extra
Verkregen rechten - verworven rechten
Wettig - wettelijk

Naslagwerken

extralegaal bovenwettelijk
Grote Van Dale (2005) 1 (alg.Belg.N.) verder gaand dan wat wettelijk geregeld is i.v.m. lonen, werkomstandigheden, pensioenen e.d., syn. bovenwettelijk

het wettelijke te boven gaand

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg.) verder gaand dan wat wettelijk geregeld is i.v.m. lonen, werkomstandigheden, pensioenen e.d.

-

Verschueren (1996)

-

te boven gaande wat wettelijk voorgeschreven is

Koenen (2006)

(Belg) niet bij de wet of decreet geregeld

de wet te boven gaand

Kramers (2000)

ZN, (in personeelsadvertenties) (in toepassing op de secundaire arbeidsvoorwaarden) bijkomend, aanvullend, niet door de wet voorgeschreven

-

Correct Taalgebruik (2006), p. 77

[bij extralegaal / extrawettelijk, wordt afgekeurd] Met betrekking tot bijkomende, niet bij wet voorgeschreven voordelen waarop werknemers aanspraak kunnen maken, gebruiken we in het algemeen secundaire arbeidsvoorwaarden, alsook aanvullende, bijkomende voordelen. (…) Wel correct is: bovenwettelijk, d.w.z. boven hetgeen bij wet is voorgeschreven.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 81, 45

[bij extralegaal, extrawettelijk, wordt afgekeurd] (v. secundaire arbeidsvoorwaarden, uitkeringen) bijkomend, aanvullend, bovenwettelijk (dus: niet door de wet voorgeschreven); buitenwettelijk

-e voordelen, (correct voor:) bijkomende, aanvullende (niet door de wet voorgeschreven) voordelen

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

- Bovenwettelijk (…)

- Buitenwettelijk, onwettig

-