Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Duur kosten / zijn

Vraag

Kost iets duur of is iets duur?

Antwoord

Iets is duur is de correcte uitdrukking.

Toelichting

Duur kosten is een contaminatie van duur zijn en veel kosten. In de volgende voorbeelden worden deze uitdrukkingen correct gebruikt:

(1) De nieuwe modellen zijn zeer duur.

(2) Studeren aan een bekende Amerikaanse universiteit kost ontzettend veel.

Zie ook

Kostelijk / duur, kostbaar
Zwaar wegen / veel wegen / zwaar zijn

Naslagwerken

Schrijfwijzer (1995), p. 93 Die ring kost duur. Hier zijn kost veel en is duur vermengd. Deze zin mag ook als onzuiver worden afgekeurd omdat duur kosten een gallicisme is, een uitdrukking die te letterlijk is ontleend uit het Frans: coûter cher.
Handboek Verzorgd Nederlands (1996), p. 213 Duur kosten is geen correcte uitdrukking in het hedendaagse Nederlands. Zij is ontstaan uit: Die nieuwe CD is duur. Die nieuwe CD kost veel.
Prisma Stijlboek (1993), p. 82 [Dat kost duur]: contaminatie van Dat kost veel en Dat is duur of gall. (Ça coûte cher)
Basishandleiding Nederlands (1996), p. 99 Niet geaccepteerd zijn onder meer (...) dat kost duur (uit dat is duur en dat kost veel)
Taalboek Nederlands (1997), p. 343 Heel bekende en nog altijd afgekeurde contaminaties zijn: Dat kost duur in plaats van 'Dat kost veel' of 'Dat is duur'.
Woordenboek correct taalgebruik (1994), p. 80 dat kost [duur], [moet worden vervangen door] is [duur], kost veel
ABN-gids (1996), p. 159 dat kost duur, [moet worden vervangen door] is duur, kost veel
Taalwijzer (1998), p. 112 Let op: duur zij of veel kosten (niet: duur kosten; vgl. Fr. coûter cher).
Correct Taalgebruik (1997), p. 59 duur(der) kosten (coûter (plus) cher) Iets is duur(der) of kost veel of: meer.
Grote Van Dale (2005) [bij kosten] duur kosten duur zijn, veel kosten