Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Drukkingsmiddel / pressiemiddel / drukmiddel

Vraag

Is drukkingsmiddel correct?

Antwoord

Ja, drukkingsmiddel is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn pressiemiddel en drukmiddel.

Toelichting

Een middel om pressie of druk uit te oefenen, noemt men in de standaardtaal in het hele taalgebied een pressiemiddel of drukmiddel.

(1) Ook zonder de weigering van de IRA, om het gebruik van geweld als politiek pressiemiddel af te zweren, zou het vredesoverleg zwaar zijn geweest.

(2) Welk drukmiddel ook wordt gebruikt om Castro tot democratische hervormingen te bewegen, niets helpt.

In de standaardtaal in België is drukkingsmiddel het meest gangbare woord.

(3) De Syrische president ziet de terreurgroep als een politiek drukkingsmiddel dat eventueel tegen Turkije kan worden ingezet. [standaardtaal in België]

(4) Anderzijds betekent die lacune een drukkingsmiddel voor het gerecht. [standaardtaal in België]

Zie ook

Drukkingsgroep / pressiegroep / belangengroep / lobby

Naslagwerken

drukkingsmiddel pressiemiddel drukmiddel
Grote Van Dale (2005) -

middel waarmee men druk uitoefent, syn. drukmiddel pressiemiddel
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) - 1 middel om pressie mee uit te oefenen, syn. dwangmiddel 1 methode, middel om iem. ergens toe te dwingen, syn. dwangmiddel
Verschueren (1996) - drukmiddel middel om druk uit te oefenen. Syn. pressiemiddel
Correct Taalgebruik (2006), p. 68 [wordt afgekeurd] Een middel om druk of pressie uit te oefenen is een pressiemiddel, drukmiddel. - -
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 72 [wordt afgekeurd] pressiemiddel, drukmiddel - -
Taalwijzer (1998), p. 268 -

[bij pressiegroep] ook pressiemiddel is gangbaar, evenals drukmiddel [bij pressiegroep] ook pressiemiddel is gangbaar, evenals drukmiddel
Stijlboek VRT (2003), p. 75 [bij drukkingsgroep, drukkingsmiddel, wordt afgekeurd] Drukking betekent: fysieke drukkracht van het ene voorwerp op een ander voorwerp. Niet gebruiken voor: morele druk, morele beïnvloeding, dwang, pressie: lobbywerk. In samenstellingen is pressie gebruikelijk: pressiegroep, pressiemiddel. - -