Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Dienst inbegrepen / bediening inbegrepen / inclusief bediening

Vraag

Is dienst inbegrepen correct?

Antwoord

Ja, dienst inbegrepen is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn inclusief bediening of bediening inbegrepen.

Toelichting

Dienst inbegrepen komt in de standaardtaal in België vrij frequent voor om aan te geven dat het bedieningsgeld deel uitmaakt van een bepaalde prijs.

(1) Zijn de prijzen op de kaart dienst inbegrepen? [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn inclusief bediening en bediening inbegrepen. Dat wordt in een prijslijst aangegeven als: prijzen inclusief bediening, prijzen bediening inbegrepen of kortweg prijzen inclusief.

Zie ook

In de prijs inbegrepen / in de prijs begrepen / bij de prijs inbegrepen

Naslagwerken

dienst inbegrepen bediening inbegrepen  inclusief bediening
Grote Van Dale (2005) [bij dienst] 14 bedieningsgeld, fooi; dienst inbegrepen [leenvertaling van Fr. service compris], inclusief - -
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) - - [bij bediening] inclusief bediening1
Verschueren (1996) -

[inclusief: 2. Inz. bedieningsgeld inbegrepen] [bij inclusief] 2. Inz. bedieningsgeld inbegrepen: is die prijs -?
Kramers (2000) [bij dienst] 8 ZN bediening, service: BTW en ~ inbegrepen bedieningsgeld - -

[inclusief: meegerekend, inbegrepen (inz van bedieningsgeld)]

Correct Taalgebruik (2006), p. 62 [wordt afgekeurd] De prijzen in restaurants en hotels omvatten meestal de bediening. Dat wordt in de prijslijst als volgt aangegeven: prijzen inclusief bediening. Bij het afrekenen vraagt men: Inclusief? - -
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 64 [bij dienst, wordt afgekeurd] - inbegrepen, inclusief bediening - -
Taalwijzer (1998), p. 102 [bij dienst] 1) Niet te verwarren met *bediening

[bij het woord bediening] Niet te verwarren met *dienst; in een hotel, restaurant enz. betaal je bediening (= fooi); de bediening is ook het bedienen zelf.
- -
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) [bij dienst] dienst inbegrepen, bediening inclusief - -