Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Decennia lang / decennialang

Vraag

Moet je decennia lang schrijven als twee woorden of als één woord (decennialang)?

Antwoord

We schrijven decennialang als één woord.

Toelichting

Samenstellingen die bestaan uit een zelfstandig naamwoord en een bijvoeglijk naamwoord schrijven we in de regel aan elkaar. Voorbeelden: mijlenver, vormvast, woordblind, zonneklaar.

Diezelfde regel geldt ook voor samenstellingen waarin het eerste deel een tijdsaanduiding is en het tweede deel het bijvoeglijk naamwoord lang: decennialang. Vergelijkbare samenstellingen zijn: urenlang, dagenlang, wekenlang, maandenlang, jarenlang en eeuwenlang.

Bijzonderheid

De samenstellingen met een tijdsaanduiding, gevolgd door het bijvoeglijk naamwoord lang, hebben altijd een meervoudig eerste deel. Staat het eerste deel in het enkelvoud, dan hebben we niet te maken met een samenstelling en dan schrijven we de tijdsaanduiding en lang dus los.

(1) Hij studeerde een jaar lang Tamil.

(2) Zijn zus bestudeerde zelfs drie jaar lang oosterse manuscripten.

Zie ook

Woordgroep of samenstelling? (Leidraad 6.8)

Allang / al lang
Evengoed / even goed
Nietwaar / niet waar

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)