Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Decennia lang / decennialang

Vraag

Moet je decennia lang schrijven als twee woorden of als één woord (decennialang)?

Antwoord

We schrijven decennialang als één woord.

Toelichting

Samenstellingen die bestaan uit een zelfstandig naamwoord en een bijvoeglijk naamwoord schrijven we in de regel aan elkaar. Voorbeelden: mijlenver, vormvast, woordblind, zonneklaar.

Diezelfde regel geldt ook voor samenstellingen waarin het eerste deel een tijdsaanduiding is en het tweede deel het bijvoeglijk naamwoord lang: decennialang. Zulke samenstellingen hebben altijd een meervoudig eerste deel. Andere voorbeelden zijn: urenlang, dagenlang, wekenlang, maandenlang, jarenlang en eeuwenlang.

Bijzonderheid

In combinaties als een jaar lang of vele jaren lang wordt het bijvoeglijk naamwoord lang nader bepaald door een telwoord en een zelfstandig naamwoord. Zulke combinaties worden altijd los geschreven.

(1) Hij studeerde een jaar lang Tamil.

(2) Zijn zus bestudeerde drie jaar lang oosterse manuscripten.

(3) We hopen al vele jaren lang op beterschap.

(4) Vier maanden lang gaf hij geen teken van leven.

Zie ook

Woordgroep of samenstelling? (Leidraad 6.8)

Allang / al lang
Evengoed / even goed
Nietwaar / niet waar

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); ANS (1997), p. 726 of online via de E-ANS en p. 898 of online