Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Dansen naar de / het pijpen van

Vraag

Wat is correct: Dansen naar de pijpen van iemand of Dansen naar het pijpen van iemand?

Antwoord

Beide lidwoorden zijn juist. Dansen naar de pijpen van iemand is het gewoonst.

Toelichting

In de uitdrukking naar iemands pijpen dansen kan pijpen op twee manieren worden opgevat. Het kan gezien worden als de meervoudsvorm van het zelfstandig naamwoord de pijp (in de verouderde betekenis 'de fluit'). Deze interpretatie leidt tot dansen naar de pijpen. Maar pijpen kan ook beschouwd worden als een als zelfstandig naamwoord gebruikte infinitief. Het pijpen betekent dan 'het fluiten'; dat leidt tot dansen naar het pijpen.

De twee varianten van de uitdrukking (met de en met het) komen al in de zestiende eeuw voor. Daarnaast werd vroeger ook wel het enkelvoud pijp ('fluit') in deze uitdrukking gebruikt: dansen naar iemands pijp. Mogelijk is dit enkelvoud het oudst.

Zie ook

Spits (de / het - afbijten)

Naslagwerken

WNT; Grote Van Dale (2005)