Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Compromis (uitspraak)

Vraag

Hoe spreek je compromis uit: als [komproomis] of als [komproomie]?

Antwoord

Beide uitspraken komen voor. Het meervoud is doorgaans compromissen [komproomis∂], maar soms ook onveranderd compromis [komproomis].

Toelichting

Het woord compromis is letterlijk uit het Frans overgenomen en heeft de betekenis 'overeenkomst waarbij beide of alle partijen iets toegeven' (in juridisch taalgebruik 'minnelijke schikking'). Alleen in de naam Compromis der Edelen, het bekende verbond uit 1566, heeft het de betekenis 'verbintenis door wederzijdse beloften', die overeenkomt met die van het Latijnse compromissum.

Naast de oorspronkelijke Franse uitspraak [-mie] is de vernederlandste uitspraak [-mis] in gebruik gekomen, mogelijk onder invloed van de meervoudsvorm compromissen.

Zie ook

Weergave van uitspraak (algemeen)

Dossier (uitspraak)
Kassière / caissière
Notoir (uitspraak)

Naslagwerken

[komproomie] [komproomis]
Van Dale Hedendaags Nederlands (1996)

x

Verschueren (1996)

x

x

Wolters-Koenen (1996)

x

x

Kramers (1996)

x

x

Spectrum woordenboek (1994)

x

x

Prisma Stijlboek (1993) , p. 61

x

x (ook: mís)

Opm.: De uitspr. -mis wellicht onder invloed van mv. compromissen.