Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Vooraleer / alvorens / voordat / voor

Vraag

Is vooraleer correct, bijvoorbeeld in de volgende zin: Het kan nog zes maanden duren vooraleer de rechtbank een uitspraak doet?

Antwoord

Ja, vooraleer behoort tot de standaardtaal. Het woord is vooral in België gangbaar; in Nederland wordt het als vrij ouderwets en formeel beschouwd. Synoniemen zijn voordat, voor en het wat formelere alvorens.

Toelichting

Het voegwoord vooraleer wordt veel vaker in België dan in Nederland gebruikt. In Nederland heeft het woord voor de meeste mensen een formele en ouderwetse bijklank.

(1a) Vooraleer ze iemand uitnodigen, checken veel werkgevers potentiële kandidaten op het internet.

(2a) Uit hun verklaring blijkt dat ze een grote hoeveelheid wodka hadden gedronken vooraleer ze in hun voertuig stapten.

Gewonere woorden, die in alle contexten bruikbaar zijn, zijn voordat en voor.

(1b) Voordat ze iemand uitnodigen, checken veel werkgevers potentiële kandidaten op het internet.

(2b) Uit hun verklaring blijkt dat ze een grote hoeveelheid wodka hadden gedronken voor ze in hun voertuig stapten.

In formeler taalgebruik komt ook alvorens voor.

(3) Alvorens een besluit te nemen, dient u goed de voor- en nadelen tegenover elkaar af te wegen.

Zie ook

Behoudens / behalve
Enkel / alleen
Ingevolge / ten gevolge van
Nadien / daarna
Reeds / al
Vooreerst / in de eerste plaats

Bronnen

Onze Taal. Alternatieven voor ouderwetse en formele woorden. Geraadpleegd op 31 maart 2015 via https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/ouderwets-taalgebruik.

Naslagwerken

 

vooraleer

ANS (1997), p. 549 of online via de E-ANS

Van de voegwoorden voor, voordat, eer, eerdat, aleer, vooraleer en alvorens behoren aleer, vooraleer en alvorens tot formeel taalgebruik; vooraleer is ook regionaal (het komt met name in België buiten formeel taalgebruik voor).

Grote Van Dale (2005)

(ondersch. voegw. van tijd) (…) syn. voordat, alvorens, voor, eer

Van Dale Hedendaags Nederlands (2008)

voordat

Koenen (2006)

vw voordat

Correct Taalgebruik (2006), p. 296

(…) We hebben ook de gewone wendingen: Voordat we vertrokken … Voor we vertrokken …

Taalwijzer (2000), p. 360

[bij vooraleer/alvorens] klinken formeler dan voor(dat), maar zijn toch gangbaar.

Stijlboek VRT (2003), p. 261

Na vooraleer komt altijd een vervoegd werkwoord. Het is formeel. Gebruik voor(dat).

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

voegw vooral BN voordat

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

voegw voordat