Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Overslapen / verslapen (zich -)

Vraag

Wat is correct: zich verslapen of zich overslapen?

Antwoord

Zich overslapen is standaardtaal in België. Zich verslapen is standaardtaal in het hele taalgebied.

Toelichting

Het werkwoord zich verslapen betekent langer slapen dan gepland was'. Het is standaardtaal in het hele taalgebied. In de standaardtaal in België wordt met dezelfde betekenis ook zich overslapen gebruikt.

(1a) Bram is geen ochtendmens; hij verslaapt zich geregeld.

(1b) Bram is geen ochtendmens; hij overslaapt zich geregeld. [standaardtaal in België]

(2a) Ik heb me gisteren verslapen en was daardoor te laat op het werk.

(2b) Ik heb me gisteren overslapen en was daardoor te laat op het werk. [standaardtaal in België]

Bronnen

VRT.Taalnet. Overslapen (zich -). Geraadpleegd op 29 mei 2014 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/overslapen-zich .

Naslagwerken

 

zich overslapen

Grote Van Dale (2005)

(Belg.N., niet alg.) zich verslapen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2008)

(in België, niet alg) zich verslapen

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 201

[wordt afgekeurd] zich verslapen

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

zich verslapen

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

BN, speektaal zich verslapen