Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Cliëntèle / clientèle

Vraag

Is de correcte spelling cliëntèle of clientèle?

Antwoord

De juiste spelling is clientèle.

Toelichting

Het Franse leenwoord clientèle ('klantenkring') wordt 'op z'n Frans' gespeld, dus zonder trema. De synonieme vernederlandste vorm cliënteel wordt wel met een trema gespeld. Ook cliënt, cliënte en cliëntelistisch zijn vernederlandst en worden met een trema geschreven, om de juiste uitspraak aan te geven.

Zie ook

Niet-aangepaste Franse woorden (Leidraad 4.2)
Vernederlandste Franse woorden (Leidraad 4.1) 

Appel / appèl
Klant / cliënt

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); Spellingwijzer Onze Taal (2015)