Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Soort / soort van

Vraag

Wat is correct: Hij maakt altijd dat soort opmerkingen of Hij maakt altijd dat soort van opmerkingen?

Antwoord

Beide zijn correct. Als soort 'categorie van iets' betekent, kan het gevolgd worden door van, maar van kan ook achterwege blijven. De combinatie zonder van is wat gebruikelijker.

Toelichting

Het zelfstandig naamwoord soort (of het meervoud soorten) in de betekenis 'categorie van iets' kan gevolgd worden door een enkelvoudig of meervoudig zelfstandig naamwoord. In die constructie kan na soort ook het woord van volgen. De combinatie met van is minder gebruikelijk.

(1) Dat soort (van) mensen heb je overal.

(2) Dit soort (van) kaas lust ik echt niet.

(3) Welk soort (van) vragen zal aan bod komen?

(4) In Cuba heb je zoveel soorten (van) vervoersmiddelen.

(5) We zullen ons meer moeten gaan richten op duurzame soorten (van) energie.

Gaat het om een dier- of plantensoort, dan wordt van bij voorkeur weggelaten.

(6) Het koolwitje is een soort vlinder.

Ook in de betekenis 'iets wat lijkt op het genoemde' kan soort gevolgd worden door van en een zelfstandig naamwoord. Concreet gaat het meestal om de combinatie een soort (van)… In dat gebruik van soort is het heel gewoon om van toe te voegen.

(7) Wat zij hebben, is toch een soort (van) liefdesrelatie.

(8) We gaan een soort (van) ankers aan de muur bevestigen.

(9) Is coaching een soort (van) psychotherapie?

Bijzonderheid

Soms is (een) soort van een vage nuancering. In zulke gevallen is het beter om een soort van weg te laten, of een preciezere formulering te gebruiken.

(10a) Waarom hebben ze haar meteen de laan uitgestuurd en niet een soort van laatste waarschuwing gegeven?

(10b) Waarom hebben ze haar meteen de laan uitgestuurd en niet een laatste waarschuwing gegeven?

Zie ook

Dat soort probleem / dat soort problemen
Welk / welke soort

Naslagwerken

 

soort (van)

Grote Van Dale (2005)

[bij soort] 1 groep van personen of zaken die zich door gemeenschappelijke kenmerken onderscheiden, syn.: een raar soort van mensen; er zijn verschillende soorten van baksteen (…) 5 (in deze toepassing, vooral indien niet gevolgd door 'van', veelal min.) iets dat grote overeenkomst vertoont met hetgeen een bepaling uitdrukt: je maakt er een soort sport!; het soort taal dat die mensen spreken vindt mama afschuwelijk; de nieuwe buurman schijnt een soort geleerde te zijn; een soort van sleutel

Taalwijzer (2000), p. 298

Een (het) soort + subst. Of soort van + subst. Kunnen allebei. Het is een soort van geheimtaal, die (…) Het soort taferelen dat hen die ochtend te wachten stond. Dit soort van argumenten waar vandaag de dag zo vaak mee wordt geschermd.

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

[bij soort] 1 groep bijeenhorende voorwerpen, wezens: dit ~boeken verkoopt altijd goed (…) 3 iets wat lijkt op het genoemde (maar het niet is): we logeerden in een ~ hotel

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

[bij soort] 1 groep bijeenhorende voorwerpen, wezens: dit ~boeken verkoopt altijd goed (…) 3 iets wat lijkt op het genoemde (maar het niet is): we logeerden in een ~ hotel