Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Gespaard blijven voor / van

Vraag

Wat is juist: gespaard blijven voor iets of gespaard blijven van iets?

Antwoord

Het is allebei juist.

Toelichting

Gespaard blijven voor en gespaard blijven van betekenen 'niet blootgesteld worden aan', 'iets ontlopen, ergens aan ontkomen', 'geen last hebben van iets', al dan niet met de bijbetekenis 'door het oog van de naald gaan'. In België is gespaard blijven voor minder gebruikelijk dan in Nederland.

(1) Ze bleven gespaard van verder oponthoud.

(2) Gelukkig zijn we tijdens onze reis gespaard gebleven van ziekte.

(3) Slechts zes oude huizen van het dorp zijn gespaard gebleven voor de sloophamers.

(4) Het stadje bleef wonder boven wonder gespaard voor bombardementen in de Tweede Wereldoorlog.

Zie ook

Bezwijken aan / onder
Gebaat met / bij
Gepaard gaan aan / met
Waarschuwen voor / tegen

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Prisma Voorzetsels (2005); WNT