Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Plaats / plek

Vraag

Zijn plaats en plek allebei correct in de volgende zin: Ik weet een plaats waar je mooie wandelingen kunt maken of Ik weet een plek waar je mooie wandelingen kunt maken?

Antwoord

Ja, plaats en plek zijn hier allebei correct.

Toelichting

Plaats en plek worden allebei gebruikt in de letterlijke betekenis 'locatie' of 'punt waar iemand zich bevindt'. Voor sommige taalgebruikers heeft plaats een wat algemenere, ruimere betekenis en wordt plek eerder gebruikt voor een duidelijk afgebakend, relatief klein oppervlak. Plek heeft voor sommige mensen ook een andere gevoelswaarde dan plaats; het wordt dan als informeler dan plaats beschouwd. In veel gevallen is dat betekenis- of nuanceverschil echter verwaarloosbaar. Plaats en plek zijn in de volgende zinnen volkomen inwisselbaar.

(1) Aruba moet ongeveer de mooiste plek / plaats op aarde zijn.

(2) Op de plek / plaats waar de renner stierf, worden elk jaar bloemen neergelegd.

(3) De bessenjam moet bewaard worden op een koele plaats / plek in huis.

(4) Weidevogels die hun nest in het gras bouwen, gaan niet broeden op een plaats / plek met ganzen in de buurt.

(5) Dat is een van de weinige plekken / plaatsen waar je nog analoge fototoestellen kunt kopen.

(6) De plek / plaats naast de chauffeur is gereserveerd voor de leraar.

Als de betekenis wat minder letterlijk is, is het gewoner om plaats te gebruiken.

(7) Ouderen moeten tegenwoordig meer dan een halfjaar wachten op een plaats (plek) in een verpleeghuis.

(8) We rekenen op een plaats (plek) in de halve finale.

Ook in de volgende combinaties is plaats het gebruikelijkst:

- Dat is daar niet op zijn plaats
- Dat beslaat veel plaats
- Een plaats openlaten
- Hij is daar op zijn plaats
- Van plaats veranderen
- Aan een plaats gebonden zijn
- Iets op zijn plaats laten staan

Zie ook

In de plaats van / in plaats van
In / op de eerste plaats
Ter plekke / ter plaatse

Bronnen

Onze Taal. Plaats /plek. Geraadpleegd op 30 april via http://www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/plek-plaats.

Naslagwerken

 

plaats

plek

Grote Van Dale (2005)

4 ruimte die een persoon of zaak inneemt (…) 5 ruimte die ingenomen kan worden, die beschikbaar is (…) 6 een al of niet nader bepaald punt of deel in de ruimte of op aarde (…) 7 bepaalde plek op de oppervlakte van iets of als onderdeel van een lichaam (…) 8 punt of plek waar iets of iem. zich bevindt, waar iets voorvalt of zich afspeelt, mbt. de ligging daarvan (…) 11 zitplaats die men inneemt of mag innemen (…) 13  een door iem. of iets ingenomen plek of ruimte met betrekking tot de geschiktheid of de bevoegdheid daartoe

3 plaats, punt, zekere uitgestrektheid 4 (gew.) ruimte die een persoon of zaak inneemt of kan innemen: plek maken, plaats maken; is er nog plek? 5 punt, plaats waar iets of iem. zich bevindt

Koenen (2006)

4 ruimte die iem of iets inneemt (…) 6 punt in de ruimte

3 plaats, stede

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 214

-

WEL: plaatsje, dit is een mooie - om te vissen

Stijlboek VRT (2003), p. 190

Niet gebruiken voor: kamer, vertrek, plein

-

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

1 plek, ruimte (…) 2 plek om te staan of te zitten

1 plaats (…) BN positie; BN in iems. ~ zijn in zijn omstandigheden verkeren, BN iem. op zijn ~ zetten op zijn nummer zetten, BN in ~ van in plaats van

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

1 plek, ruimte (…) 2 plek om te staan of te zitten

plaats