Officiële spelling Nederlandse Taalunie

De wet- en regelgeving worden / wordt niet toegepast

Vraag

Wat is juist: De wet- en regelgeving worden niet toegepast of De wet- en regelgeving wordt niet toegepast?

Antwoord

Correct is: De wet- en regelgeving wordt niet toegepast.

Toelichting

Wet- en regelgeving is zo'n vaste eenheid dat die niet meer wordt gezien als een 'optelsom' van 'wetgeving' en 'regelgeving', maar als het geheel van wetten en regels (op een bepaald terrein). Als het onderwerp van de zin zo'n combinatie van twee nevengeschikte enkelvoudige begrippen bevat die nauw met elkaar verbonden zijn, is een enkelvoudige persoonsvorm correct.

(1) Aan- en uitzetten gebeurt met dezelfde knop.

(2) Ook het kunst- en cultuuronderwijs krijgt te maken met forse bezuinigingen.

(3) Morgen ligt het hele bus- en tramvervoer stil.

(4) De loon- en inkomstenbelasting gaat omhoog.

(5) Het bank- en verzekeringswezen biedt mooie carrièremogelijkheden.

De zinnen bevatten een samentrekking van twee samenstellingen waarvan het tweede lid een enkelvoud is: de -geving, het zetten, het onderwijs, het vervoer, de belasting, het wezen. De samentrekking drukt uit dat er sprake is van een vaste eenheid; het gaat niet om de afzonderlijke dingen, maar om de combinatie ervan.

Als het lidwoord in de samentrekking herhaald wordt of er nadruk ligt op het voegwoord en, dan staat de persoonsvorm bij voorkeur in het meervoud.

(6a) De wet- en de regelgeving worden op dit punt aangepast.

(6b) De wet- en regelgeving wordt op dit punt aangepast.

(7a) Het bus- én het tramvervoer liggen stil. De treinen rijden wel.

(7b) Het bus- en tramvervoer ligt stil. De treinen rijden wel.

Zie ook

Congruentieproblemen met en (algemeen)

Burgemeester en wethouders (B en W) heeft / hebben besloten
Hoofdstuk 1 tot en met 3 wordt / worden voorafgegaan door een inleiding
Pietersen c.s. hebben / heeft
Spek en eieren is lekker / spek en eieren zijn lekker

Bronnen

Onze Taal. Jong en oud vermaakte zich? Geraadpleegd op 29 juli 2011 via http://www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/jong-en-oud-vermaakte-vermaakten-zich.

Naslagwerken

Schrijfwijzer (2005), p. 194; Vraagbaak Nederlands (2005), p. 138; Taal-top-100 (2007), p. 128; Trouw Schrijfboek (2006), p. 73; ANS (1997), p. 1462-1465 of online via de E-ANS