Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Camion / vrachtauto / vrachtwagen

Vraag

Is het camion of vrachtwagen?

Antwoord

Vrachtwagen is standaardtaal, camion niet.

Toelichting

Een grote wagen voor goederenvervoer heet in de standaardtaal een vrachtwagen of een vrachtauto. Vrachtauto wordt overwegend in Nederland gebruikt, maar komt ook in België voor. Vrachtwagen is zowel in België als in Nederland het meest voorkomende woord.

(1) Het bier wordt in grote vrachtwagens naar het buitenland getransporteerd.

(2) Het grootste deel van zijn werk bestaat uit het laden en lossen van vrachtauto’s.

Camion komt in België voor in de informele spreektaal.

(3) Ik kan ’s nachts niet slapen door die voorbijrijdende camions. (in België, geen standaardtaal)

Bijzonderheid

Een kleinere wagen die bedoeld is om goederen of materiaal te vervoeren, noemt men in de standaardtaal een bestelwagen, een bestelauto of bestelbus(je). De beide laatste woorden worden vooral in Nederland gebruikt, evenals de verkorte vorm busje (met busje kan echter ook een voertuig voor het vervoer van personen bedoeld worden). In België spreekt men in de informele spreektaal ook wel van een camionette. Dat woord is geen standaardtaal.

Naslagwerken

camion vrachtwagen vrachtauto
Grote Van Dale (2005) (Belg.N., spreekt.) vrachtwagen wagen voor goederenvervoer, syn. vrachtauto, transportwagen vrachtwagen
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) 1 (Belg., inf.) vrachtauto 1 vrachtauto 1 auto voor vrachtvervoer, syn. camion, transportwagen, vrachtwagen
Verschueren (1996) Z.N. vrachtwagen, vrachtauto vrachtauto grote auto voor goederenvervoer. Syn. transportwagen, vrachtwagen
Koenen (2006) vrachtwagen vrachtauto auto voor het vervoer van vrachtgoed
Kramers (2000) ZN vrachtwagen, vrachtauto grote auto voor vrachtvervoer auto voor vrachtvervoer
Correct Taalgebruik (2006), p. 51 [wordt afgekeurd] In de standaardtaal gebruiken we: vrachtwagen, vrachtauto en samenstellingen daarvan: vrachtwagenchauffeur, tankwagen, vrachtrijder (die voor eigen rekening rijdt). - -
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 50 [wordt afgekeurd] vrachtwagen, vrachtauto - -
Stijlboek VRT (2003), p. 55 [wordt afgekeurd] Algemeen Nederlands zijn: vrachtauto, vrachtwagen. - -
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) vrachtwagen, vrachtauto - -