Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Galerij / galerie

Vraag

Wat is correct: Deze galerij verkoopt werken van Delvaux of Deze galerie verkoopt werken van Delvaux

Antwoord

Beide zinnen zijn correct. Zowel (kunst)galerij als (kunst)galerie kan in de standaardtaal gebruikt worden voor een 'tentoonstellings- en verkoopruimte van kunst'. In Nederland is galerie de gewoonste vorm; in België zijn beide vormen gangbaar.

Toelichting

Galerij heeft verschillende betekenissen en wordt vaak gebruikt in samenstellingen. Naast '(wandel)gang aan de buitenkant van een gebouw' kan galerij ook 'gang of (langwerpige) zaal - of in ruimere zin gebouw - voor het tentoonstellen van schilderijen of beeldhouwwerken' betekenen.

(1) Het mooiste zijn de Romeinse baden, die omgeven zijn door een galerij met prachtige zuilen.

(2) Als het regent is het wel prettig om te shoppen in een winkelgalerij.

(3) De portrettengalerij in het stadhuis geeft een goed overzicht van de notabelen door de eeuwen heen.

(4) Drie keer per jaar organiseert kunstgalerij Dulwich aantrekkelijke tentoonstellingen.

Galerij kan ook in figuurlijke betekenis gebruikt worden.

(5) Acteur Robert De Niro hoort wel thuis in de galerij der groten.

(6) De foto's van het schoolfeest staan in de fotogalerij op onze website.

Een galerie is volgens de woordenboeken een tentoonstellings- en verkoopruimte voor (meestal moderne) kunst. Daarnaast wordt – vooral in België – ook galerij gebruikt in die betekenis.

(7) Een van Carries hartsvriendinnen is de conventionele Charlotte, die in een kunstgalerij / kunstgalerie werkt.

(8) In galerie / galerij 'La Sculpture de bois' kunt u originele beeldhouwwerken bewonderen en kopen.

Bronnen

Hendrickx, R. Galerie / galerij. Geraadpleegd op 20 augustus 2007 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/galerie-galerij.

Naslagwerken

 

galerij

galerie

Grote Van Dale (2005)

1 (lange) overdekte (wandel)gang met of zonder zuilen en bogen, die buiten langs of door een gebouw loopt, syn. zuilengang, colonnade 2 (Belg.N., niet alg.) galerie

tentoonstellings- en verkoopruimte voor (meestal moderne) kunst

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 gang die buiten langs of door een gebouw loopt (…) 2 museum- of tentoonstellingszaal, vooral voor schilderijen of beeldhouwwerken (…) 3 (Belg., niet alg.) galerie

tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst

Verschueren (1996)

A. Eig. 1. lange overdekte gang, met een of twee zuilenrijen (…) 6. gang of langwerpige zaal voor het tentoonstellen van schilderijen of beeldhouwwerken

galerij (A6), kunstzaal, tentoonstellingszaal, inz. voor modern beeldhouwwerk en schilderijen

Koenen (2006)

1 lange, overdekte, door zuilen ondersteunde gang aan de buitenkant ve gebouw(…) 2 schilderijen- of kunstzaal: de Nationale ~ te Londen

tentoonstellingsruimte voor kunstwerken

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 89

-

[wordt afgekeurd] galerij (= zuilengang, wandelgang). – WEL: tentoonstellings- en verkooplokaal voor (meestal) moderne kunst.

Stijlboek VRT (2003), p. 93

Een galerij is een gang die buiten langs of door een gebouw loopt, de goedkoopste plaatsen in een schouwburg, een tribune, een museum- of tentoonstellingszaal (vooral voor schilderijen of beeldhouwwerken). Kunstgalerij is volgens Van Dale verouderd, maar het woord wordt in het hele taalgebied geregeld gebruikt.

Een galerie is een ruimte waar kunst tentoongesteld en verkocht wordt.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

in België ook: galerie

-

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

1 overdekte gang; veranda; 2 zaal voor tentoonstellingen van beeldende kunst

kunstzaal; lokaliteit waar geregeld tentoonstellingen van beeldende kunst worden gehouden, annex kunsthandel

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

1. overdekte gang; veranda 2. BN galerie

Vooral NN kunstzaal; ruimte waar geregeld tentoonstellingen van beeldende kunst worden gehouden, annex kunsthandel