Galerij / galerie

Galerij / galerie

Vraag

Wat is correct: Deze galerij verkoopt werken van Delvaux of Deze galerie verkoopt werken van Delvaux?

Antwoord

Beide zinnen zijn correct. Zowel (kunst)galerij als (kunst)galerie kan in de standaardtaal gebruikt worden voor een ’tentoonstellings- en verkoopruimte van kunst’. In Nederland is galerie de gewoonste vorm; in België zijn beide vormen gangbaar.

Toelichting

Galerij heeft verschillende betekenissen en wordt vaak gebruikt in samenstellingen. Naast ‘(wandel)gang aan de buitenkant van een gebouw’ kan galerij ook ‘gang of (langwerpige) zaal – of in ruimere zin gebouw – voor het tentoonstellen van schilderijen of beeldhouwwerken’ betekenen.

(1) Het mooiste zijn de Romeinse baden, die omgeven zijn door een galerij met prachtige zuilen.

(2) Als het regent is het wel prettig om te shoppen in een winkelgalerij.

(3) De portrettengalerij in het stadhuis geeft een goed overzicht van de notabelen door de eeuwen heen.

(4) Drie keer per jaar organiseert kunstgalerij Dulwich aantrekkelijke tentoonstellingen.

Galerij kan ook in figuurlijke betekenis gebruikt worden.

(5) Acteur Robert De Niro hoort wel thuis in de galerij der groten.

(6) De foto’s van het schoolfeest staan in de fotogalerij op onze website.

Een galerie is volgens de woordenboeken een tentoonstellings- en verkoopruimte voor (meestal moderne) kunst. Daarnaast wordt – vooral in België – ook galerij gebruikt in die betekenis.

(7) Een van Carries hartsvriendinnen is de conventionele Charlotte, die in een kunstgalerij / kunstgalerie werkt.

(8) In galerie / galerij ‘La Sculpture de bois’ kunt u originele beeldhouwwerken bewonderen en kopen.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 89; Stijlboek VRT (2003), p. 93; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1487
j
betekenis,correctheid,samenstelling,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
05 April 2011
09 January 2019