Officiële spelling Nederlandse Taalunie

U is / bent

Vraag

Wat is juist: u bent of u is?

Antwoord

Correct is u bent. U is wordt door veel mensen als verouderd beschouwd.

Toelichting

Het persoonlijk voornaamwoord u is van oorsprong een derde persoon enkelvoud, afgeleid van uwe edelheid. Daarbij hoorde ook een persoonsvorm in de derde persoon enkelvoud: u is. Die combinatie u is wordt tegenwoordig als verouderd beschouwd.

Tegenwoordig wordt u niet meer als derde persoon beschouwd maar als tweede persoon enkelvoud, net als jij/je. U wordt dan gecombineerd met de persoonsvorm van de tweede persoon: u bent.

Zie ook

Je wil, zal, kan / je wilt, zult, kunt
Hij wilt / wil
U heeft / hebt
U wil, zal, kan / wilt, zult, kunt
Zich / u (u hebt - vergist)
Zoudt / zou u

Bronnen

De Vries, J. (2001). Onze Nederlandse spreektaal. Den Haag: Sdu Uitgevers, p. 331-332.

Naslagwerken

ANS (1997), p. 94-100 of online via de E-ANS; De taalgids (1999), p. 335); Schrijfwijzer (2005), p. 187; Stijlboek De Standaard (2003), p. 230; Stijlboek VRT (2003), p. 247; Vraagbaak Nederlands (2005), p. 141