Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Bouwwerf / werf / bouwlocatie / bouwterrein / bouwplaats

Vraag

Is bouwwerf in de betekenis 'bouwplaats' correct?

Antwoord

Ja, in die betekenis is bouwwerf standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn bouwplaats en bouwterrein, al betekenen die niet helemaal hetzelfde.

Toelichting

Een terrein waar gebouwd wordt of dat geschikt is om erop te bouwen noemt men in de standaardtaal een bouwplaats of bouwterrein of ook wel een bouwlocatie.

(1) Op de bouwplaats van de nieuwe supermarkt wordt in twee ploegen gewerkt.

(2) Voor hun huwelijk kreeg het koppel van hun ouders een bouwterrein cadeau.

(3) Het gebied vlak bij een van de toegangswegen tot de stad vormt een ideale bouwlocatie.

In de standaardtaal in België zijn ook bouwwerf en werf in gebruik. Deze woorden worden gebruikt voor een terrein waarop momenteel gebouwd wordt inclusief het gebouw dat in aanbouw is.

(4) De burgemeester bezocht gisteren de werf van de nieuwe supermarkt. [standaardtaal in België]

(5) In Cornwall werd een kat ingemetseld nadat ze op een bouwwerf verzeild geraakt was. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied is werf in de betekenis 'plaats waar schepen gebouwd of gerepareerd worden', dus scheepswerf.

(6) In 1840 werd de Britannia afgewerkt op de befaamde werf aan de rivier Clyde in Glasgow.

(7) Op de werf bouwen, repareren of verbouwen we de schepen.

Zie ook

Site / terrein

Naslagwerken

bouwwerf bouwterrein werf
Grote Van Dale (2005) (alg.Belg.N.) bouwwerk in aanbouw, samen met het terrein waarop het gebouwd wordt, syn. bouwplaats 2 bouwplaats 6 ruimte en werkplaats waar schepen gebouwd, hersteld of uitgerust worden 7 (…) (alg.Belg.N.) bouwplaats, bouwterrein
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) 1 (Belg.) bouwterrein, bouwplaats 1 terrein waarop gebouwd wordt of kan worden, syn. bouw, bouwwerf, werf 1 scheepswerf (…) 3 (Belg.) bouwterrein
Verschueren (1996) -

2. terrein waarop een gebouw in aanbouw staat (…) Syn. bouwplaats 2. werkplaats voor scheepsbouw (…)

4. Z.N. Gal. bouwterrein, bouwplaats

Koenen (2006) -

terrein dat bestemd of geschikt is voor bebouwing 2 werkplaats waar schepen gebouwd, hersteld enz. worden
Kramers (2000) ZN gebouw in aanbouw en het bijhorende terrein; bouwterrein, bouwwerk stuk bouwgrond 2 plaats waar schepen worden gebouwd en gerepareerd, scheepstimmer-werf (…) 4 ZN bouwterrein
Correct Taalgebruik (2006), p. 312 - - Een werf is de plaats waar schepen worden gebouwd: een scheepswerf. De plaats waar een huis in aanbouw is of een weg wordt aangelegd, wordt de bouwplaats genoemd, of ook het bouwterrein of de bouwlocatie.
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 44, 318 [wordt afgekeurd] 1) bouwplaats, bouwterrein; bouwwerk (huis in aanbouw); 2) (minder gebr. naast:) (voor schepen) werf, scheepswerf - [wordt afgekeurd]  bouwterrein, bouwplaats (…) WEL: scheeps-
Taalwijzer (1998), p. 79, 377 [bij bouwplaats, wordt afgekeurd] (niet: (bouw)*werf) [bij bouwplaats]  en bouwterrein (…) zijn de gebruikelijke termen in de betekenis van plaats om te bouwen of waar gebouwd wordt [= scheepstimmerwerf] Niet te verwarren met *bouwplaats, bouwterrein; op een werf worden schepen gebouwd en hersteld.
Stijlboek VRT (2003), p. 269 - - Werf betekent: plaats waar schepen gebouwd worden.

Bruikbaar Belgisch Nederlands voor: bouwplaats, bouwterrein.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) bouwterrein, bouwplaats, terrein met een bouwwerk in aanbouw - in België ook: bouwterrein, bouwplaats