Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Hervallen

Vraag

Is hervallen correct in de zin: Martha heeft borstkanker overwonnen, maar ze weet dat ze nog kan hervallen?

Antwoord

Hervallen is standaardtaal in België. Het heeft als betekenis 'opnieuw ziek worden', 'terugvallen in een oude gewoonte'. Afhankelijk van de betekenis kunnen in het hele taalgebied alternatieven als opnieuw ziek worden, terugvallen in een gewoonte, weer opnieuw beginnen, recidiveren gebruikt worden.

Toelichting

Het werkwoord hervallen is standaardtaal in België. Het heeft als betekenis 'opnieuw ziek worden', 'terugvallen in een oude gewoonte'.

(1a) Om te voorkomen dat ze hervallen, mogen ex-rokers het programma zo lang volgen als ze willen. [standaardtaal in België]

(2a) Het hof oordeelde dat een celstraf de beste garantie biedt dat de misdadiger niet hervalt (in zijn agressieve gedrag). [standaardtaal in België]

In Nederland wordt meestal een omschrijving gebruikt als weer ziek worden, opnieuw instorten, terugvallen in een gewoonte. In een juridische context is ook het werkwoord recidiveren ('bij herhaling optreden'; 'recidivist worden') mogelijk. Dergelijke alternatieven kunnen in het hele taalgebied gebruikt worden.

(1b) Om te voorkomen dat ze weer beginnen te roken, mogen ex-rokers het programma zo lang volgen als ze willen.

(2b) Het hof oordeelde dat een celstraf de beste garantie biedt dat de misdadiger niet terugvalt in zijn agressieve gedrag.

(3) De professor vroeg zich af hoeveel zware criminelen recidiveren na hun vrijlating.

Zie ook

Hergeïnterpreteerd / geherinterpreteerd
Herkrijgen, herbeginnen
Herleiden / terugbrengen (tot)
Hernemen
Overnieuw / opnieuw
Revaccineren / hervaccineren
Terug / opnieuw, nogmaals, (al)weer

Naslagwerken

 

hervallen

Grote Van Dale (2005)

1 terugvallen in een vorige toestand 2 (in't bijzonder) (van een herstellende) opnieuw ernstig ziek worden

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg.) terugvallen, in een vroegere toestand komen

Verschueren (1996)

Z.N. weer vervallen: in een ziekte -

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 115

[wordt afgekeurd] weer ziek worden; in een oude gewoonte -, terugvallen, weervervallen

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

weer vervallen, terugvallen: in een ziekte hervallen