Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Vanop / vanaf (- een afstand)

Vraag

Wat is correct: vanop een afstand of vanaf een afstand?

Antwoord

Standaardtaal in het hele taalgebied is vanaf. Vanop is standaardtaal in België.

Toelichting

Het voorzetsel vanop is standaardtaal in België. Het wordt gebruikt om aan te duiden van welke plaats een handeling uitgaat of vanwaar ze begint.

(1a) De koningin sprak de menigte toe vanop het balkon. [standaardtaal in België]

(2a) Vanop afstand zagen we Nicolas knielen voor Carla. [standaardtaal in België]

(3a) Het vliegtuig zal vertrekken vanop Schiphol. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied is vanaf of van.

(1b) De koningin sprak de menigte toe vanaf het balkon.

(2b) Van een afstand zagen we Nicolas knielen voor Carla.

(3b) Het vliegtuig zal vertrekken vanaf Schiphol.

Bijzonderheid

Vanop en vanaf zijn voorzetsels. We schrijven ze in één woord.

Bronnen

Hendrickx, R. Vanop. Geraadpleegd op 18 maart 2008 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/vanop.

Naslagwerken

 

vanop

vanaf

Grote Van Dale (2005)

1 (alg.Belg.N.) vanaf (1) vanaf een balkon, dak, hoogte; vanop zijn computer, kantoor, sterfbed; vanop (een) afstand (toekijken, volgen, schieten)

1 ter aanduiding van de plaats van welke een handeling uitgaat of vanwaar ze begint

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

(in België) vanaf (…) vanop afstand van een afstand

1 bij de aanduiding van de plaats vanwaar een handeling uitgaat of begint (…) vanaf hier moeten we klimmen

Verschueren (1996)

-

vz. 1. van een plaats uit: - de kansel; - Rotterdam. 2. te beginnen met: - maandag

Koenen (2006)

-

vz vd te noemen plaats of tijd af te rekenen: ~ mijn tiende jaar; kaartjes ~35 gulden voor 35 gulden of meer

Kramers (2000)

vz ZN van boven op, van, vanaf; op: ~ de uitkijktoren; opstijgen ~ vliegdekschepen

vz 1 te beginnen bij: ~ 1 januari; 2 van, van … af: ~ Assen is het nog 15 kilometer

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 290

[wordt afgekeurd] – het dak, vanaf, van boven op het dak; - (een) afstand, van een afstand, vanaf een afstand

-

Correct Taalgebruik (2006), p. 272

[bij van, wordt afgekeurd] Waar in gewesttaal 'van bij', 'van op' (…) wordt gezegd, gebruikt de standaardtaal 'vanaf'. (…) Vanaf de toren hadden we een prachtig uitzicht.

-

Taalwijzer (2000), p. 339

[bij vanaf, wordt afgekeurd] niet: (...) vanop

betekent: van de te noemen plaats of tijd af te rekeneen (dus net: vanin, vanbij, vanop, vanaan). Het kan ook betekenen: met ingang van, per. Let op: vanuit is wél gangbaar.

Stijlboek VRT (2003), p. 252

[wordt afgekeurd] Algemeen Nederlands is: van(af), op. Niet: *Vanop de toren heb je een prachtig uizicht over de heide. Wel: Vanaf de toren heb je een prachtig uitzicht over de heide. Niet: *Hij sprong vanop de tiende verdieping naar beneden. Wel: Hij sprong van(af) de tiende verdieping naar beneden. Niet: *Elke dag vertrekken vanop Heathrow twaalfhonderd vliegtuigen. Wel: Elke dag vertrekken vanaf Heathrow twaalfhonderd vliegtuigen. Niet: *Vanop een afstand stond hij te kijken. Wel: Van een afstand stond hij te kijken. Niet: *De camera wordt vanop afstand bediend. Wel: de camera wordt op afstand bediend.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

- vanaf, vanuit, op
- vanop (een) afstand, van een afstand, op afstand

-