Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Middenste / middelste

Vraag

Wat is correct: Hij is de middenste in de rij of Hij is de middelste in de rij?

Antwoord

Correct is: Hij is de middelste in de rij.

Toelichting

Het bijvoeglijk naamwoord middelst(e) betekent 'zich in het midden bevindend, in het midden gelegen'.

(1) Het was wel erg vervelend dat hij net zijn middelste vinger gebroken had.

(2) Ivo is het middelste kind in het gezin; hij heeft twee oudere broers en twee jongere zussen.

(3) De goochelaar vroeg of iemand uit de middelste rij op het podium kon komen.

In België wordt in die betekenis ook weleens middenst(e) gebruikt. Middenst(e) is geen standaardtaal.

(4) In de middenste kolom kunt u het geslacht aangeven. (in België, geen standaardtaal)

Zie ook

Enigste / enige

Naslagwerken

 

middenst(e)

middelst(e)

Grote Van Dale (2005)

-

1 zich in het midden bevindend, tussen andere zaken of personen zó geplaatst dat zich aan beide zijden evenveel daarvan bevinden

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

1 zich in het midden bevindend de middelste1 bilspier; de middelste1 bonte specht

Verschueren (1996)

-

zich in het midden van, tussen andere personen of dingen in bevindend: de –e dochter is blond; de –e vinger

Koenen (2006)

-

midden tussen andere dingen in: de ~ dag vd week

Kramers (2000)

-

in het midden gelegen, zich in het midden bevindend

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 168

[wordt afgekeurd] het – raam, middelste

-