Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Ten laatste / uiterlijk

Vraag

Wat is correct: ten laatste volgende week, op zijn laatst volgende week of uiterlijk volgende week?

Antwoord

Uiterlijk en op zijn laatst zijn standaardtaal in het hele taalgebied. Ten laatste is standaardtaal in België.

Toelichting

Om uit te drukken dat iets niet later dan op een bepaald moment moet of kan gebeuren, worden in de standaardtaal in het hele taalgebied op zijn laatst en uiterlijk gebruikt.

(1) De dossiers moeten uiterlijk op 30 april worden ingeleverd.

(2) Je krijgt de resultaten op zijn laatst volgende week.

Standaardtaal in België is daarnaast ten laatste.

(3) Ten laatste volgende week zal ik contact met u opnemen. [standaardtaal in België]

(4) De ingrijpende renovaties zullen ten laatste in 2020 klaar zijn. [standaardtaal in België]

In de betekenis van 'ten slotte, op het eind' is ten laatste standaardtaal in het hele taalgebied.

(5) 'Ten eerste moet iedereen op tijd komen, ten tweede mag niemand mij tegenspreken en ten laatste wil ik niet gestoord worden.'

Zie ook

Ten vroegste / op zijn vroegst

Naslagwerken

 

ten laatste

uiterlijk

Grote Van Dale (2005)

[bij laatst] III (bw.) (…) 3 (…) ten laatste, uiterlijk

II (bw. van tijd) op zijn laatst, niet later dan …

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij laatst] ten laatste

1 op zijn laatst, niet later dan

Verschueren (1996)

ten –e, na een opsomming, om te kennen te geven dat er niets meer volgt

1. op zijn laatst

Koenen (2006)

-

2 op zijn meest, op zijn hoogst, op zijn laatst

Kramers (2000)

ten laatste a) op de laatste plaats; b) ten slotte, eindelijk

2 op zijn laatst

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 150

[bij laatst, wordt afgekeurd] ten – op 13 januari, uiterlijk, op zijn laatst

-

Correct Taalgebruik (2006), p. 137

[bij laatst, wordt afgekeurd] Ten laatste betekent: ten slotte, eindelijk. Als tijdsbepaling gebruiken we uiterlijk, op zijn laatst. (…) Zie ook: vroegste (ten-)*.

-

Taalwijzer (2000), p. 194, 331

[wordt afgekeurd] Ten laatste betekent: ten slotte, eindelijk (en niet *uiterlijk)

Niet te verwarren met ten *laatste; uiterlijk betekent: op z'n laatst, op de laatst toegestane tijd, niet later dan. Uiterlijk 15 augustus of uiterlijk op 15 augustus: het kan allebei.