Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Enerverend

Vraag

Heeft het woord enerverend een positieve of een negatieve betekenis?

Antwoord

In de negatieve betekenis 'op de zenuwen werkend' is enerverend standaardtaal in het hele taalgebied. In de positieve betekenis 'spannend', 'opwindend' is enerverend standaardtaal in Nederland.

Toelichting

De betekenis van het werkwoord enerveren is 'de zenuwen prikkelen', 'op de zenuwen werken'. Het daarvan afgeleide tegenwoordig deelwoord enerverend betekent dus 'de zenuwen prikkelend', 'op de zenuwen werkend'. Dat is een negatieve betekenis.

(1) Blijkbaar vond oma het ritme van de muziek behoorlijk enerverend.

(2) Het enerverende gedrag van de presentator werd niet geapprecieerd door het publiek.

In Nederland heeft enerverend ook de positieve betekenis 'spannend', 'opwindend' gekregen. In die betekenis is enerverend standaardtaal in Nederland. In België is het gebruik van enerverend met een positieve betekenis ongebruikelijk.

(3) Oranje won in een enerverende wedstrijd met 3-2 van Zuid-Korea. [standaardtaal in Nederland]

(4) Zelfs de talrijke vijanden van Peter Greenaway moesten toegeven dat zijn nieuwste film een enerverende ervaring was. [standaardtaal in Nederland]

Bronnen

Onze Taal. Is een enerverende middag een prettige middag? Geraadpleegd op 3 juli 2008 via http://www.onzetaal.nl/advies/enerverend.php.

Naslagwerken

 

enerveren(d)

Grote Van Dale (2005)

[bij enerveren] 1 afmattend op de zenuwen werken

[bij enerverend] 1 zenuwachtig, prikkelbaar makend 2 opwindend: een enerverende wedstrijd

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij enerveren] 1 op de zenuwen werken

[bij enerverend] 1 op de zenuwen werkend, synoniem  opwindend

Verschueren (1996)

1. zenuwachtige maken, prikkelen: dat geluid enerveert me. 2. ontzenuwen, verzwakken

Koenen (2006)

zenuwachtig, prikkelbaar maken: dat is zo ~d

Kramers (2000)

ontzenuwen; afmattend op de zenuwen werken; zenuwachtig maken