Enerverend

Enerverend

Vraag

Heeft het woord enerverend een positieve of een negatieve betekenis?

Antwoord

In de negatieve betekenis ‘op de zenuwen werkend’ is enerverend standaardtaal in het hele taalgebied. In de positieve betekenis ‘spannend’, ‘opwindend’ is enerverend standaardtaal in Nederland.

Toelichting

De betekenis van het werkwoord enerveren is ‘de zenuwen prikkelen’, ‘op de zenuwen werken’. Het daarvan afgeleide tegenwoordig deelwoord enerverend betekent dus ‘de zenuwen prikkelend’, ‘op de zenuwen werkend’. Dat is een negatieve betekenis.

(1) Blijkbaar vond oma het ritme van de muziek behoorlijk enerverend.

(2) Het enerverende gedrag van de presentator werd niet geapprecieerd door het publiek.

In Nederland heeft enerverend ook de positieve betekenis ‘spannend’, ‘opwindend’ gekregen. In die betekenis is enerverend standaardtaal in Nederland. In Belgi√ę is het gebruik van enerverend met een positieve betekenis ongebruikelijk.

(3) Oranje won in een enerverende wedstrijd met 3-2 van Zuid-Korea. [standaardtaal in Nederland]

(4) Zelfs de talrijke vijanden van Peter Greenaway moesten toegeven dat zijn nieuwste film een enerverende ervaring was. [standaardtaal in Nederland]

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000)

afleidingen,correctheid en betekenis,bijvoeglijk naamwoord,werkwoord,grammatica,woordgebruik


tao_adv (C)
1390
j
afleiding,betekenis,bijvoeglijk_naamwoord,werkwoord,woordgebruik
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,werkwoord;Woordvorm:afleiding
18 November 2008
11 March 2013