Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Heel / geheel ( - Europa)

Vraag

Wat is correct: heel Europa of geheel Europa?

Antwoord

Beide combinaties zijn correct. Heel is de neutrale vorm; geheel is formeel.

Toelichting

De bijvoeglijke naamwoorden geheel en heel zijn synoniemen in de betekenis 'volledig, volkomen, compleet, integraal'. Geheel heeft een formeel, schrijftalig karakter. Heel is de neutrale vorm.

(1) 'Is er in het hele land dan geen bekwame architect te vinden?'

(2) De commissie is niet voornemens een verplichtingenstelsel in geheel Europa in te voeren. (formeel)

Zie ook

Gans / heel

Naslagwerken

heel geheel
Grote Van Dale (2005)

3 onverdeeld of waaraan geen gedeelte ontbreekt; syn. volledig (…) een heel leger (…) een heel jaar, hele dagen thuis zitten, heel Griekenland, (met een versterkende functie) hele schepen vol

1 waaraan niets ontbreekt; syn. volledig, heel; de gehele stad, het gehele land, geheel Amsterdam was op de been (…) 2 (in sterkere opvatting) werkelijk alles en iedereen van (het in het zn. genoemde), in zijn totaliteit; gehele weken bleef hij weg, ik heb haar lief met geheel mijn hart

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 volledig, in zijn totale omvang, waaraan geen gedeelte ontbreekt; syn. volledig

(formeel) waaraan niets of niemand ontbreekt; syn. volledig

Verschueren (1996)

I. A. bn. (hele) 1 onverdeeld, geheel: een hele appel; het hele dorp was op de been; een hele dag; de ruit is nog -

I. Schrijft. A. bn. (gehele) (…) 2 volledig, gans, heel: uit – mijn hart

Koenen (2006)

I bn 1 geheel, ongeschonden (…): er bleef geen ruit ~; de raadsleden lieten niets ~ vh beleid van de wethouder 2 waaraan geen gedeelte ontbreekt; geheel, onverdeeld: ~ mijn leven, mijn hele leven; vgl geheel (I); hele families, hele dorpen in hun geheel

I bn (form) waaraan niets ontbreekt; volledig; gans; heel: de conferentie zal de gehele week duren; het gehele land

Kramers (2000)

I bn bijw 1 geheel, gaaf

I bn bijw helemaal