Heel / geheel ( – Europa)

Heel / geheel ( – Europa)

Vraag

Wat is correct: heel Europa of geheel Europa?

Antwoord

Beide combinaties zijn correct. Heel is de neutrale vorm; geheel is formeel.

Toelichting

De bijvoeglijke naamwoorden geheel en heel zijn synoniemen in de betekenis ‘volledig, volkomen, compleet, integraal’. Geheel heeft een formeel, schrijftalig karakter. Heel is de neutrale vorm.

(1) ‘Is er in het hele land dan geen bekwame architect te vinden?’

(2) De commissie is niet voornemens een verplichtingenstelsel in geheel Europa in te voeren. (formeel)

Zie ook

Gans / heel

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000)

bijvoeglijk naamwoord,correctheid en betekenis,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
1383
j
bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,woordgebruik
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord
17 June 2008
08 April 2014