Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Rond / om de tafel (gaan) (zitten)

Vraag

Gebruiken we rond of om in de uitdrukking rond/om de tafel (gaan) zitten ('overleg plegen')?

Antwoord

Zowel rond de tafel (gaan) zitten als om de tafel (gaan) zitten is correct.

Toelichting

Hoewel in de naslagwerken alleen de uitdrukking om de tafel (gaan) zitten ('overleggen om een probleem op te lossen') wordt opgenomen, is ook rond de tafel (gaan) zitten correct. Rond is vooral in België gebruikelijk.

(1) De partijen moeten snel om de tafel gaan zitten om een akkoord te bereiken.

(2) De onderhandelaars zullen morgen opnieuw rond de tafel zitten.

Naslagwerken

rond om
Grote Van Dale (2005) 1 om, rondom: rond de tafel zitten [bij tafel] om de tafel gaan zitten overleg plegen, een kwestie gezamenlijk bespreken
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) rond1 de tafel zitten [bij tafel] om de tafel1 gaan zitten overleg plegen
Verschueren (1996) - [bij tafel] om de – zitten, in een vergadering iets bespreken
Koenen (2006) III vz 1 om; om iets heen: ~ de tafel [bij tafel] om de ~ gaan zitten gaan overleggen om een probleem op te lossen
Kramers (2000) - [bij tafel] om de ~ gaan zitten gezamenlijk bespreken, overleggen