Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Boeken neerleggen (de -)

Vraag

Is de uitdrukking de boeken neerleggen in de betekenis 'het faillissement aanvragen' correct?

Antwoord

Ja, deze uitdrukking is standaardtaal in België.

Toelichting

Wanneer een bedrijf niet meer in staat is om zijn schulden te betalen, zegt men in de standaardtaal in het hele taalgebied dat het bedrijf het faillissement aanvraagt.

(1) Het is nu al vijf jaar geleden dat tapijtenfabrikant Tapis Plan het faillissement aanvroeg en tientallen mensen hun baan verloren.

(2) 'Als de zaken zo slecht blijven gaan, moet ik volgend jaar het faillissement aanvragen', mopperde de geslepen zakenman.

De boeken neerleggen wordt in de standaardtaal in België regelmatig gebruikt in de betekenis 'het faillissement aanvragen'. Daarnaast is ook de uitdrukking de boeken sluiten in die betekenis standaardtaal in België.

(3) Het schoonmaakbedrijf Speediclean legde gisteren de boeken neer. [standaardtaal in België]

(4)  In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal ondernemingen dat dit jaar de boeken moest sluiten. [standaardtaal in België] De boeken sluiten is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis 'de rekening afsluiten'.

(5) Ons bedrijf sloot dit jaar de boeken met een winst van vijf miljoen euro.

Zie ook

Faling / faillissement
Klacht neerleggen / klacht indienen / een klacht neerleggen / een klacht indienen

Naslagwerken

boeken neerleggen (de -) faillissement aanvragen
Grote Van Dale (2005) [bij neerleggen] 2 deponeren (…) – [leenvertaling van Fr. déposer] indienen: (…); de boeken neerleggen, faillissement aanvragen

-
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij boek] (Belg.) de boeken3 neerleggen het faillissement aanvragen

[bij faillissement] faillissement1 aanvragen

Verschueren (1996)

-

[bij faillissement] -

Correct Taalgebruik (2006), p. 167

-

[bij neerleggen] faillissement wordt aangevraagd

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 41

[bij boek, wordt afgekeurd] de -en neerleggen, zijn faillissement aanvragen

-

Taalwijzer (1998), p. 124

[bij faillissement, wordt afgekeurd] niet: de boeken neerleggen

[bij faillissement] iemand kan in staat van faillissement verkeren, faillissement aanvragen

Stijlboek VRT (2003), p. 169

[bij neerleggen, de boeken ~, wordt afgekeurd] Leenvertaling uit het Frans. Algemeen Nederlands zijn: failliet gaan, bankroet gaan , het faillissement aanvragen;

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij neerleggen] de boeken neerleggen, bankroet gaan, het faillissement aanvragen

-