Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Voorafgaandelijk / voorafgaand

Vraag

Wat is correct: De voorafgaandelijke gesprekken verliepen niet erg vlot of de voorafgaande gesprekken verliepen niet erg vlot?

Antwoord

Correct is: De voorafgaande gesprekken verliepen niet erg vlot.

Toelichting

Voorafgaand is een bijvoeglijk naamwoord met als betekenis 'vroeger komend, plaatshebbend of gehad hebbend'. Het wordt gecombineerd met een zelfstandig naamwoord.

(1) Volgens mij werd dat vastgelegd in de voorafgaande bepalingen.

(2) Zonder de voorafgaande heisa zou de affiche niet opgevallen zijn.

Voorafgaandelijk is een (formeel) bijwoord van tijd, met als betekenis 'vooraf', 'van tevoren'. Een bijwoord geeft nadere informatie over de handeling die door het werkwoord wordt uitgedrukt.

(3) Voorafgaandelijk werden al bepaalde onderzoeken uitgevoerd.

(4) Daarvoor hebt u voorafgaandelijk schriftelijke toestemming nodig.

In België wordt voorafgaandelijk soms ook als bijvoeglijk naamwoord gebruikt. Dat gebruik is geen standaardtaal.

(5) Dringende ingrepen mogen worden uitgevoerd zonder voorafgaandelijke goedkeuring. (in België, geen standaardtaal)

(6) Hij vertrok zonder voorafgaandelijke toestemming. (in België, geen standaardtaal)

Zie ook

Dagdagelijks / dagelijks
Gelukkiglijk / gelukkig
Herhaaldelijke / herhaalde
Mogelijks / mogelijk
Onverwachtse / onverwachte
Recentelijk / recent
Respectievelijke / respectieve
Tevergeefse / vergeefse

Naslagwerken

voorafgaand voorafgaandelijk
Grote Van Dale (2005) bijv. naamw. 1 vroeger komend, plaatshebbend of gehad hebbend I bijw. van tijd 1 (formeel) van tevoren II bijv. naamw. 1 (Belg.N., niet alg.) van te voren plaatsvindend syn. voorafgaand
Verschueren (1996) bn. vorig, vroeger, eerder komend: -e bepalingen, besprekingen, opmerkingen; de -e kwestie; op – verzoek bw. Z.N. vooraf, bij voorbaat, van tevoren
Kramers (2000) bn vóór iets anders komend bn ZN 1 voorafgaand; 2 vooraf, van te voren; 3 bij voorbaat
Koenen (2006) bn voor iets anders komend; vroeger, vorig: een ~ onderzoek -
Correct taalgebruik (2006), p. 296 Als bijvoeglijk naamwoord is alleen voorafgaand gangbaar. Als bijwoord is voorafgaandelijk correct, hoewel vooraf korter en gebruikelijker is.
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) - (bn. en bw.) voorafgaand, vooraf, van tevoren