Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Binnen / over (- een week, tien dagen)

Vraag

Is er een verschil tussen Ik doe dat binnen een week en Ik doe dat over een week?

Antwoord

Ja, binnen een week betekent in de standaardtaal 'in de eerstkomende week, in minder tijd dan een week', over een week 'na verloop van een week, na afloop van een week'. Soms wordt binnen een week ook wel gebruikt in de betekenis 'na verloop van een week, over een week'. Dat gebruik van binnen is geen standaardtaal.

Toelichting

Het voorzetsel binnen geeft in combinatie met een woord dat een tijdsperiode aanduidt (uur, dag, week, enzovoort) aan dat iets gebeurt tijdens die periode, voordat die afgelopen is.

(1a) Als u het juiste formulier gebruikt, krijgt u binnen tien dagen/twee weken een antwoord.

(2) Met de fax bent u zelfs binnen het uur geholpen.

Soms wordt binnen tien dagen (enzovoort) ook wel gebruikt in de betekenis 'na verloop van tien dagen, over tien dagen' (enzovoort). Voor veel taalgebruikers is dat echter verwarrend. Een dergelijk gebruik is geen standaardtaal.

(3) De trein vertrekt binnen precies een uur. (= 'over een uur' ) (geen standaardtaal)

Om aan te geven dat iets 'na afloop van de genoemde tijdsperiode' geschiedt, gebruikt men in de standaardtaal het voorzetsel over.

(4) Over een weekje ben ik terug.

Bijzonderheid

1. Na binnen (in de betekenis 'in minder tijd dan...') wordt in België vaak een bepaald lidwoord gebruikt in combinatie met een meervoudig woord dat de tijdsperiode noemt. Dat gebruik is standaardtaal in België.

(1b) Als u het juiste formulier gebruikt, krijgt u binnen de tien dagen/de twee weken een antwoord. [standaardtaal in België]

2. Sommige taalgebruikers in België gebruiken over in de betekenis '... geleden'. Dat gebruik is geen standaardtaal.

(5) Over een jaar of tien kwam ik hier elke dag. (in België, geen standaardtaal)

Zie ook

Begin de jaren zeventig / begin jaren zeventig
Datum zonder voorzetsel
Met / over / binnen (- een week)
Op / in een week (tijd)
Terug / geleden (zes jaar -)
Volgende zaterdag
Voor / tot voor (- tien jaar)

Naslagwerken

 

binnen (+ tijdsperiode) over (+ tijdsperiode)
Grote Van Dale (2005) 2 ter aanduiding dat iets geschiedt na het begin en voor het einde van een genoemde tijdsduur; gewoonlijk met de bet.: in minder tijd dan - (…) 3. (gew.) na verloop van - 20  na verloop van -: over een dag of tien; over een paar dagen kom ik weer hier
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) 2 in minder tijd dan 5 na verloop van
Verschueren (1996) 2. in minder tijd dan: - tien minuten moet je er zijn; een afstand - het uur afleggen 9. na verloop van: - een dag of veertien; - enige dagen kom ik terug
Koenen (2006) I (…) ~ een uur, ~ het uur in minder dan een uur I (…) 8 na: ~ 14 dagen
Kramers (2000)  I (…) 3 ZN na verloop van, niet eerder dan, over: deze actie zal pas ~ een jaar vruchten afwerpen 6 na: ~ een week
Correct Taalgebruik (2001), p. 47 Let op het verschil tussen: binnen tien dagen, d.w.z. in de eerstkomende tien dagen; over tien dagen, d.w.z. na verloop van tien dagen. Na 'binnen' volgt geen bepaald lidwoord ('de') (Frans: dans les dix jours). -
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p.39 [wordt afgekeurd] - acht dagen, over acht dagen -
Taalwijzer (1998), p. 75, 251 Niet te verwarren met *over, *voor; binnen betekent: in minder tijd dan, over niet meer tijd dan. 1) Niet te verwarren met *binnen en *voor; over wijst op de toekomst.
Stijlboek VRT (2003), p. 46, 185 [bij binnen / over [in tijdsbepalingen]] Binnen twee weken betekent: voor er twee weken verlopen zullen zijn. Over twee weken betekent: twee weken na vandaag. [bij over / binnen [in tijdsbepalingen]] Binnen twee weken betekent: voor er twee weken verlopen zullen zijn. Over twee weken betekent: twee weken na vandaag.
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) - binnen x dagen/x jaar, over x dagen/x jaar, na verloop van -