Binnen / over (- een week, tien dagen)

Binnen / over (- een week, tien dagen)

Vraag

Is er een verschil tussen Ik doe dat binnen een week en Ik doe dat over een week?

Antwoord

Ja, binnen een week betekent in de standaardtaal ‘in de eerstkomende week, in minder tijd dan een week’, over een week ‘na verloop van een week, na afloop van een week’. Soms wordt binnen een week ook wel gebruikt in de betekenis ‘na verloop van een week, over een week’. Dat gebruik van binnen is geen standaardtaal.

Toelichting

Het voorzetsel binnen geeft in combinatie met een woord dat een tijdsperiode aanduidt (uur, dag, week, enzovoort) aan dat iets gebeurt tijdens die periode, voordat die afgelopen is.

(1a) Als u het juiste formulier gebruikt, krijgt u binnen tien dagen/twee weken een antwoord.

(2) Met de fax bent u zelfs binnen het uur geholpen.

Soms wordt binnen tien dagen (enzovoort) ook wel gebruikt in de betekenis ‘na verloop van tien dagen, over tien dagen’ (enzovoort). Voor veel taalgebruikers is dat echter verwarrend. Een dergelijk gebruik is geen standaardtaal.

(3) De trein vertrekt binnen precies een uur. (= ‘over een uur’ ) (geen standaardtaal)

Om aan te geven dat iets ‘na afloop van de genoemde tijdsperiode’ geschiedt, gebruikt men in de standaardtaal het voorzetsel over.

(4) Over een weekje ben ik terug.

Bijzonderheid

1. Na binnen (in de betekenis ‘in minder tijd dan…’) wordt in België vaak een bepaald lidwoord gebruikt in combinatie met een meervoudig woord dat de tijdsperiode noemt. Dat gebruik is standaardtaal in België.

(1b) Als u het juiste formulier gebruikt, krijgt u binnen de tien dagen/de twee weken een antwoord. [standaardtaal in België]

2. Sommige taalgebruikers in België gebruiken over in de betekenis ‘… geleden’. Dat gebruik is geen standaardtaal.

(5) Over een jaar of tien kwam ik hier elke dag. (in België, geen standaardtaal)

Zie ook

Begin de jaren zeventig / begin jaren zeventig
Datum zonder voorzetsel
Met / over / binnen (- een week)
Op / in een week (tijd)
Terug / geleden (zes jaar -)
Volgende zaterdag
Voor / tot voor (- tien jaar)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2001), p. 47; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p.39; Taalwijzer (1998), p. 75, 251; Stijlboek VRT (2003), p. 46, 185; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,lidwoord,het juiste voorzetsel,woordgebruiktao_adv (C)
132
j
betekenis,correctheid,lidwoord,tijdsaanduidingen,voorzetsel,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:tijdsaanduidingen;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:lidwoord,voorzetsel
01 January 2004
12 December 2017