Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Kerstmis, Valentijnsdag / kerst, valentijn

Vraag

Waarom schrijven we kerst en valentijn met een kleine letter en Kerstmis en Valentijnsdag met een hoofdletter?

Antwoord

Kerstmis en Valentijnsdag zijn officiële namen van feestdagen. Die schrijven we met een hoofdletter. Kerst en valentijn zijn niet-officiële namen van feestdagen. Dergelijke namen schrijven we met een kleine letter.

Toelichting

Officiële namen van feestdagen en andere bijzondere dagen schrijven we met een hoofdletter (Kerstmis, Valentijnsdag, Werelddierendag), maar niet-officiële en informele namen krijgen een kleine letter (kerst, valentijn, dierendag).

Bij sommige van die dagen is het moeilijk om te weten of het al dan niet om een officiële benaming gaat. In dergelijke gevallen biedt de Woordenlijst of een verklarend woordenboek raad. In het volgende lijstje worden enkele officiële benamingen en hun niet-officiële equivalenten opgesomd:

Officiële benamingen

Niet-officiële benamingen

Kerstmis

kerst, kerstfeest

Internationale Vrouwendag

vrouwendag

Dag van de Arbeid

eenmeifeest

Nieuwjaar

nieuwjaarsdag

Pasen

paasfeest, paaszondag

Pinksteren

pinksterfeest

Valentijnsdag

valentijn

Werelddierendag

dierendag

Wereldvoedseldag

voedseldag

Wereldvrouwendag

vrouwendag

Nog een aantal officiële benamingen die we met een hoofdletter schrijven zijn: Aswoensdag, Bevrijdingsdag, Boekenweek, Chanoeka, Driekoningen, Goede Vrijdag, Hemelvaart, Hemelvaartsdag, Koninginnedag, Koningsdag, Lichtfeest, Lieve-Vrouwedag, Loofhuttenfeest, Moederdag, Offerfeest, Pesach, Prinsjesdag, Rozenkransfeest, Sacramentsdag, Secretaressedag, Stille Zaterdag, Suikerfeest, Vaderdag, Witte Donderdag.

Enkele veelgebruikte informele en niet-officiële benamingen zijn: bamis, boomplantdag, dodenherdenking, elfjuliviering, koningendag, nationale dodenherdenking, oudejaar, oudejaarsavond, passieweek, protestantendag, vlaggetjesdag, zendingszondag.

Samenstellingen met namen van feestdagen en andere bijzondere dagen krijgen een kleine letter. We schrijven dus chanoekafeest, paasei, suikerfeestmaaltijd enzovoort.

Zie ook

Benamingen van historische en terugkerende periodes (Leidraad 16.4)

Februaristaking, Oktoberrevolutie (hoofdletter?)

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); Spellingwijzer Onze Taal (2015)