Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Solliciteren voor / solliciteren naar

Vraag

Wat is correct: solliciteren voor een baan of solliciteren naar een baan?

Antwoord

Zowel het voorzetsel naar als het voorzetsel voor is hier correct.

Toelichting

In de naslagwerken wordt voor het werkwoord solliciteren in de betekenis 'zich kandidaat stellen voor een bepaalde functie' meestal alleen het voorzetsel naar vermeld. In de praktijk komen beide voorzetsels naast elkaar voor, zowel in België als in Nederland.

(1a) We hebben gesolliciteerd naar dezelfde functie.

(1b) We hebben gesolliciteerd voor dezelfde functie.

Daarnaast komen bij het werkwoord solliciteren ook nog de voorzetsels op en bij voor.

(2) Hij solliciteerde op een advertentie van de Nederlandse overheid.

(3) Als je gaat solliciteren op een baan of stageplaats, wordt er vaak van je verwacht dat je een sollicitatiebrief schrijft.

(4) Zij solliciteerde bij Belgacom.

In de betekenis 'zich op de hals halen, min of meer bewust aansturen op' is alleen het voorzetsel naar correct.

(5) Met haar hautaine houding solliciteerde zij naar haar ontslag.

(6) Hij solliciteerde naar bitse reacties met zijn voortdurende kritiek.

Naslagwerken

 

solliciteren

Grote Van Dale (2005)

1 solliciteren naar – naar een betrekking dingen 2 (schertsend) zich onbedoeld op de hals halen, heel veel kans lopen dat iets gebeurt hij solliciteerde naar (om) een pak slaag

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

solliciteren naar: 1 (schertsend) proberen te krijgen

 

Verschueren (1996)

naar een betrekking of ambt dingen: hij heeft al meer dan eens gesolliciteerd; - naar een betrekking; - bij een firma; op een advertentie -, er solliciterend op antwoorden; naar Antwerpen -, naar een betrekking aldaar

Koenen (2006)

1 dingen naar de vervulling ve vacante betrekking: ~ naar; 2 zich op de hals halen, zichzelf bezorgen: (spott) ~ naar een onvoldoende, naar een pak slaag min of meer bewust aansturen op

Kramers (2000)

dingen naar een betrekking; ~ naar iets schertsend zich zo gedragen dat men een bep. (inz negatieve) reactie kan verwachten: hij solliciteerde naar strafwerk, naar een gele kaart          

Taalwijzer (1998), p. 298

naar een betrekking, baan; op een advertentie, vacature; bij een ministerie, bank

Noot: zelfs solliciteren, sollicitatie voor hebben we aangetroffen (vgl. Jansonius: solliciteren voor hoofd).

Het juiste voorzetsel (1999), p. 188

naar een betrekking - naar Brussel -

(ir.) naar (om) een slecht cijfer, een pak slag -

Prisma Voorzetsels (2005), p. 201

- zich aanbieden voor werk, met naar (functie): hij solliciteerde naar de betrekking van purser of met op (vacature, advertentie): ze solliciteerde op een annonce en/of met bij (werkgever): hij solliciteerde bij de KLM

~ naar (iets ongunstigs), de schijn wekken op iets uit te zijn: hij solliciteerde naar een debacle; solliciteer je soms naar een pak op je broek.