Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Lelystedeling / Lelystatter

Vraag

Hoe wordt een inwoner van Lelystad genoemd?

Antwoord

Zowel Lelystedeling als Lelystatter is mogelijk.

Toelichting

Lelystedeling komt in de praktijk veel vaker voor dan Lelystatter; het is bovendien de aanduiding die de gemeente Lelystad zelf hanteert. Lelystedeling is gevormd naar analogie van Randstedeling ('inwoner van de Randstad') en hoofdstedeling ('inwoner van de hoofdstad').

Toch is ook Lelystatter - de vorm die de meeste naslagwerken adviseren - goed te verdedigen. Bij inwonernamen is -er immers de regelmatige uitgang: een inwoner van Voordorp is geen Voordorpeling maar een Voordorper, en de inwoners van Willemstad en Kaapstad heten respectievelijk Willemstatters en Kaapstatters.

Bijzonderheid

In Lelystatter is de d van Lelystad vanwege de uitspraak veranderd in een t. Hetzelfde verschijnsel doet zich bijvoorbeeld voor bij bijdehand ('Zij is bijdehand' maar 'Zij is een bijdehante tante') en bij het werkwoord statten ('de stad in gaan om te winkelen')

Zie ook

Bijdehande / bijdehante

Naslagwerken

Woordenlijst (2005)

Lelystatter

Verschueren (1996)

Lelystatter

ANS (1997)

Lelystatter

Spellingwijzer Onze Taal (2004)

Lelystatter

Wijzer van geografische namen (2002)

Lelystedeling